Zorgoverleg

Een zorgoverleg is een overlegmoment met alle zorg- en hulpverleners op wie u beroep doet in uw thuissituatie. Het gaat om de huisarts, de thuisverpleegkundige, de kinesitherapeut, de verzorgende, familieleden, mantelzorgers, enzovoort. Ook de zorgbehoevende wordt bij dit overleg betrokken. Er wordt een zorgplan opgemaakt met betrekking tot wie wat doet. Op deze manier worden de zorgen op elkaar afgestemd en wordt de zorgbehoevende comfortabel thuis verzorgd.

Indien u een zorgoverleg wilt, kunt u dit aanvragen bij onze dienst thuiszorg.