Nazorg bij overlijden

Een overlijden is niet alleen emotioneel erg zwaar, maar brengt ook heel wat administratieve problemen met zich mee. De nazorg die we aanbieden, concentreert zich vooral rond administratieve taken. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de persoon zelf die zo de kans krijgt over het verdriet te praten.

U kunt contact opnemen met een maatschappelijk werker van de sociale dienst die u onder meer als volgt kan helpen:

  • de maatschappelijk werker stelt de nodige diensten op de hoogte van het overlijden
  • de maatschappelijk werker beantwoordt vragen rond het overlevingspensioen
  • de maatschappelijk werker beantwoordt vragen rond de verhoogde tegemoetkoming
  • de maatschappelijk werker beantwoordt vragen rond deblokkering van de bankrekening en aangifte van nalatenschap
  • de maatschappelijk werker neemt contact op met nutsvoorzieningen in verband met overname van de contracten
  • de maatschappelijk werker kan een aanvraag indienen betreffende voorschot op pensioen
  • de maatschappelijk werker gaat na op welke sociale voordelen u recht heeft
  • de maatschappelijk werker kan tijdelijk een thuiszorgdienst inschakelen
  • de maatschappelijk werker kan u ondersteunen in uw rouwverwerking
  • de maatschappelijk werker kan u informeren over de nalatenschap en het al dan niet verwerpen ervan.

Indien nodig verwijzen we u door naar meer gespecialiseerde hulpverlening en zelfhulpgroepen.