Hulp bij medische kosten

Als u geen geld heeft om uw medische verzorging te betalen, kan het OCMW u helpen.

  • Een vaste huisarts als begin

We vinden het belangrijk dat alle gebruikers van onze dienstverlening een vaste huisarts hebben. De huisarts is immers het aanspreekpunt voor alle vragen over gezondheid van de gebruikers en hun gezin. Als u de huisarts niet kan betalen, kan u hem vragen om de derdebetalersregeling toe te passen. In dat geval betaalt u enkel het remgeld.

Sinds 1 oktober 2015 zijn huisartsen verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming voor een consultatie in de praktijk (dus niet bij een huisbezoek). Indien u financiële problemen hebt, kunt u vragen dat de huisarts de derdebetalersregeling toepast. U kunt dit ook vragen aan andere zorgverstrekkers, zoals tandarts, kinesitherapeut, thuisverpleging,… Zij zijn echter niet verplicht om hierop in te gaan.

  • Gespecialiseerde medische zorgen

Als uw huisarts u doorstuurt naar een specialist dan kan het OCMW deze kosten op zich nemen. Dit gebeurt enkel voor wie zelf niet genoeg geld heeft en wie door de huisarts naar een specialist wordt doorverwezen . U dient hiervoor een aanvraag in bij de sociale dienst.

  • Financiële hulp bij medische kosten

Indien u moeilijkheden ondervindt om uw medische kosten te betalen, kunt u een tussenkomst vragen via de sociale dienst.

  • Recht op goedkope gezondheidszorg

Ga steeds na of u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidskosten via uw mutualiteit.