Bejaardenwoning

Het OCMW beheert 14 bejaardenwoningen en stelt deze ter beschikking aan 65-plussers. De woningen zijn gelegen in het complex ‘Kleyn Veld’ naast het woonzorgcentrum De Ravestein in Hever.

Doelgroep

Om in aanmerking te komen voor een woning moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

  • bij toewijzing aan een alleenstaande: ten minste 65 jaar oud zijn op de dag van de aanvraag
  • bij toewijzing aan een koppel, gehuwd of samenwonend: één van de partners moet ten minste 65 jaar oud zijn op dag van de aanvraag, de andere partner ten minste 60 jaar.

In behartenswaardige gevallen kan er worden afgeweken van de minimale leeftijdsvoorwaarde.

Kostprijs

U dient een bijdrage te betalen die wordt uitgedrukt in een dagprijs. Deze bedraagt 16 euro per dag. De dagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd, maar wordt geblokkeerd op dit bedrag wanneer de aanpassing zou leiden tot een verhoging van de dagprijs.

Er is één kleinere woning (Kleinveldweg 27) waarvan de dagprijs 12,80 euro bedraagt.

Werkwijze

U moet uw aanvraag indienen bij de dienst thuiszorg van het OCMW. Een medewerker vult uw gegevens in op het inschrijvingsformulier en brengt het dossier voor op het bijzonder comité voor de sociale dienst. Bij een positieve beslissing wordt u ingeschreven op de wachtlijst.

De wachtlijst hanteert vier categorieën:

1. Personen die op datum van de aanvraag minstens 5 jaar hun domicilie hebben in de gemeente Boortmeerbeek (in geval van een koppel dient één van de leden aan deze voorwaarde te voldoen)
2.Personen die voorheen minstens 5 jaar hun domicilie in de gemeente Boortmeerbeek hebben gehad (in geval van een koppel dient één van de leden aan deze voorwaarde te voldoen)
3. Andere personen niet wonend in de gemeente met familiale banden tot de 2e graad die wonen in de gemeente Boortmeerbeek
4. Andere personen.

Categorie 1 wordt eerst uitgeput alvorens categorie 2 in aanmerking komt, en zo verder.

De toewijzing van een woning gebeurt door het bijzonder comité voor de sociale dienst. Er wordt een gemotiveerde rangschikking opgesteld vanuit de dienst thuiszorg.

U kan hier het huishoudelijk reglement en het bewonersreglement raadplegen of opvragen bij de dienst thuiszorg.

U kunt een verblijf in een bejaardenwoning combineren met gezinshulp en/ of schoonmaakhulp en andere vormen van dienstverlening al dan niet aangeboden door private initiatiefnemers.