Aanvraag tegemoetkoming hulp bejaarden

Aanvraag tegemoetkoming hulp bejaarden

Een tegemoetkoming hulp aan bejaarden moet u vanaf 1 januari 2017 online aanvragen bij de zorgkas van uw ziekenfonds of van de Vlaamse overheid.

Om deze tegemoetkoming te krijgen moet u 65 jaar of ouder zijn. U heeft een handicap of gezondheidsproblemen die u in zekere mate belemmeren bij dagelijkse activiteiten, zoals zich verplaatsen, het huishouden doen of zich verzorgen (“de zelfredzaamheid”). En samen met uw partner heeft u een beperkt inkomen.

Hoeveel tegemoetkoming u elke maand krijgt, hangt nog altijd af van uw zelfredzaamheid en uw inkomen. Hoe meer hulp u nodig heeft en hoe beperkter uw inkomen, hoe hoger uw tegemoetkoming. Die is maximaal 560 euro per maand.

Maar nieuw vanaf januari 2017 is dat het een Vlaamse tegemoetkoming wordt, die deel uitmaakt van de Vlaamse sociale bescherming. Dat houdt ook in dat u vanaf januari 2017 de tegemoetkoming niet langer aanvraagt bij de federale overheid.

Wilt u hulp?

Dan kunt u terecht bij de sociale dienst van het OCMW waar we u begeleiden bij uw aanvraag.

U kunt ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van uw ziekenfonds. Denk eraan: als u hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:

  • identiteitskaart (+ pin-code)
  • bankrekeningnummer
  • de naam van uw behandelend arts

Meer info?  klik hier