Woonbegeleiding

In veel situaties hebben woonproblemen een serieuze invloed op uw dagelijks leven. Woonproblemen kunnen heel ruim zijn. Dit kan gaan van problemen met de verhuurder van de woning tot het dreigen dakloos te worden of het reeds te zijn.

Indien u op de één of andere manier wordt geconfronteerd met een woonprobleem kunnen wij samen met u zoeken naar een haalbare en passende oplossing. De maatschappelijk werker van de sociale dienst kan u doorverwijzen naar het woonloket of de Huurdersbond Vlaams-Brabant voor specifieke hulpverlening en juridische ondersteuning.