Woonloket

Inwoners van Boortmeerbeek kunnen terecht bij het woonloket van IGS  ‘Wonen aan de Dijle Noord’ met al hun vragen over wonen en energie.

Je kan bijvoorbeeld terecht bij het woonloket voor gratis advies en informatie over:

  • energiescans, verandering van enerieleveranciers, VTest,
  • begeleiding duurzaam bouwen, renovatietrajectbegeleiding;
  • sociaal huren, huurpremie, huursubsidie, discriminatie op de huurmarkt
  • Vlaamse woonlening, aanvullende renovatielening, energielening
  • energiepremies Fluvius, aanpassingspremies, renovatiepremies …,
  • zorgwonen en andere alternatieve woonvormen…
  • woningkwaliteit, conformiteitsattesten
  • verwaarlozing, leegstand
  • huuraangelegenheden, doorverwijzing huurdersbond

Het woonloket fungeert ook als meldpunt voor problematische woonsituaties.

Je kan het woonloket Boortmeerbeek elke werkdag per mail en telefoon bereiken en je kan op afspraak bij het woonloket langsgaan in het gemeentehuis van Boortmeerbeek op dinsdagvoormiddag of op woensdag (tijdens de openingsuren van het gemeentehuis).

Contactgegevens woonloket: woonloket@boortmeerbeek.be - 0496 25 85 29

 

De gemeente neemt ook een rol op inzake woningkwaliteit en het opsporen van leegstaande en verwaarloosde woningen en panden. 

Heb je als buur, huurder of omstaander bijvoorbeeld klachten over een bepaalde woning (leegstaand, woningkwaliteit laat te wensen over...), dan kan je dit melden. Na meldingen of klachten inzake woningkwaliteitsproblemen, kan de woningkwaliteitsadviseur vooronderzoeken uitvoeren. Wijst een vooronderzoek op leegstand, verwaarlozing of een mogelijke ongeschikt- of onbewoonbaarheid door kwaliteitsproblemen in de woning, dan kan een procedure tot ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsverklaring doorlopen worden of kunnen de woningen worden opgenomen op de leegstands- en/of verwaarlozingsinventaris. 

De woningkwaliteitsadviseur kan op verzoek ook conformiteitsonderzoeken uitvoeren. Bijvoorbeeld voor wie een conformiteitsattest wil bekomen om te kunnen aantonen dat een (huur)woning aan alle wettelijke kwaliteitsvereisten voldoet.

Contactgegevens woningkwaliteitsadviseur: woningkwaliteit@boortmeerbeek.be - 0498 17 32 98 

Contactgegevens registerbeerheerder leegstand en verwaarlozing: woningkwaliteit@boortmeerbeek.be - 0496 25 85 28

Deze dienstverlening is een onderdeel van het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen aan de Dijle Noord, een samenwerking tussen de gemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo en Begijnendijk, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen.