Woonloket

De medewerkers van het woonproject leveren verschillende diensten aan de gemeente en haar inwoners: informatie over wonen en premies, woningkwaliteit, leegstand en woonbeleid.

Via het OCMW kunnen we u doorverwijzen naar het woonloket.  U kunt ook zelf een afspraak maken met de medewerkers van het woonloket:

Tine Bergmans treedt op als woonconsulente. Zij geeft gratis advies en informatie over:
- premies en fiscale voordelen inzake (ver)bouwen, (ver)kopen en (ver)huren
- duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
- levenslang en aanpasbaar wonen
- kwaliteit en veiligheid van woningen
- betaalbaar wonen
- sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen

Tine is bereikbaar op dinsdag en woensdag na afspraak, in het gemeentehuis, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek, woonloket@boortmeerbeek.be, 0496 25 85 29.

Frederike Weigelt staat als technisch adviseur in voor leegstand en woningkwaliteit. De gemeente moet elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten. Frederike gaat in samenwerking met alle belanghebbenden een minnelijke oplossing uitwerken, en eventueel de procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring opstarten als dat dit nodig zou zijn. De technisch adviseur verstrekt ook conformiteitsattesten die door de gemeente aan eigenaar-verhuurders worden uitgereikt. Een conformiteitsattest toont aan dat een (huur)woning aan alle wettelijke kwaliteitsvereisten voldoet.

Frederike is bereikbaar op woensdag, na afspraak in het gemeentehuis, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek, woningkwaliteit@boortmeerbeek.be, 0498 17 32 98. 

Meer informatie

Het woonproject ‘Aan de oevers van de Dijle’ is een intergemeentelijk project van de gemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen.