Stookoliepremie

Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op een stookoliepremie van het Sociaal Verwarmingsfonds. U kunt hier nagaan of u aan de voorwaarden voldoet.

Let wel dat u uw aanvraag moet doen uiterlijk binnen de 60 dagen na levering. U brengt uw stookoliefactuur binnen bij de sociale dienst van het OCMW samen met uw identiteitskaart.

Je kan de folder hier als word-document downloaden. 

Indien u recht heeft op een stookoliepremie kunt u ook de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aanvragen. U moet zich binnen de 6 maand aanbieden bij uw mutualiteit samen met uw beslissing. U krijgt dan de verhoogde tegemoetkoming toegekend op voorwaarde dat u aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Er wordt gekeken naar het inkomen van het jaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat. Voor een aanvraag in 2018 kijkt men naar het inkomen van 2017.

Indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen is uw persoonlijke bijdrage (remgeld) bij medische kosten veel lager. Daarnaast komt u in aanmerking voor een aantal specifieke beschermingsmaatregelen zoals de sociale maximumfactuur.