Sociale tarieven energie

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen.

Het gaat om een gelijk tarief dat automatisch wordt toegekend door de energieleveranciers en distributienetbeheerders. Het sociaal tarief geldt voor het hele jaar en eindigt op 31 december.

U kunt hier nagaan of u behoort tot één van de categorieën.