Sociaal verhuurkantoor

Een Sociaal Verhuurkantoor, afgekort SVK, huurt woningen op de private huurwoningmarkt. Het SVK verhuurt de woningen na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden tegen een redelijke huurprijs aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.

Voor de eigenaar verhuurder biedt een SVK volgende voordelen:

  • SVK neemt het grootste deel van de (administratieve) taken op zich zodat de eigenaar van de woning minder zorgen heeft
  • permanente betaling van de huur, ook al staat het pand leeg
  • degelijk onderhoud
  • huurdersbegeleiding: alle huurders worden met raad en daad bijgestaan door de  huurbegeleiders die hen helpen bij alle facetten die met 'huur' te maken hebben.

Het sociaal verhuurkantoor SPIT vzw is actief in Boortmeerbeek.

De panden worden toegewezen aan de kandidaten op de wachtlijst.  De kandidaten krijgen hun plaats op de wachtlijst toebedeeld aan de hand van een score op het vlak van hun huidig actueel besteedbaar inkomen en op het vlak van hun huidige huisvestingssituatie.
De inschrijvingen gebeuren op afspraak.

Meer informatie voor kandidaat-huurders:

SVK SPIT
Ijzerenwegstraat 10, 3010 Leuven, Tel: 016 49 16 28


Informatiemomenten voor kandidaathuurders:
maandag en dinsdag van 9 uur tot 12 uur
donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16u30


Alle eigenaars die een woning verhuren aan een erkend sociaal verhuurkantoor kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op :de verbeterings- en aanpassingspremie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

  • de verbeteringsgspremie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  • de Vlaamse renovatiepremie
  • de provinciale renteloze lening
  • de bevriezing van het kadastraal inkomen na verbouwingswerken .
  • de fiscale aftrek van investering in een SVK-pand
  • de Vlaamse energielening

Meer informatie voor eigenaars: Ik-ben-particulier