Referentieadres daklozen

Een referentieadres geldt als officieel adres voor daklozen, woonwagenbewoners en mensen zonder vaste woonplaats. Uw post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

Om recht te hebben op sociale uitkeringen (zoals recht op kinderbijslag, stemrecht, werkloosheidsvergoeding …) moet u een officiële woonplaats hebben. U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente waar u woont. Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen.

Indien u dakloos bent, kunt u een referentieadres aanvragen bij een natuurlijk persoon of bij het OCMW.

Voorwaarden tot het nemen van een referentieadres bij het OCMW:

 • u bent dakloos
 • u bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister (u bent bijvoorbeeld ambtshalve geschrapt)
 • u doet beroep op de hulp- of dienstverlening van het OCMW
 • uw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen
 • u moet zich minstens één keer per trimester aanmelden bij het OCMW en uw post ophalen

Voorwaarden tot het nemen van een referentieadres bij een natuurlijk persoon:

 • u hebt geen eigen adres en behoort tot één van volgende groepen:
  • woonwagenbewoners (mobiele woning)
  • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
  • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
  • u bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen
  • u hebt geen eigen woning door een te laag inkomen
  • de beschermde getuigen
    
 • de persoon waar u het referentieadres neemt:
  • stemt hiermee in
  • bezorgt u alle post en documenten die op het referentieadres toekomen.

Om een referentieadres aan te vragen bij het OCMW Boortmeerbeek moet u daadwerkelijk in Boortmeerbeek verblijven.