Premies voor berschermde afnemers

Beschermde afnemers of beschermde klanten zijn mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Wie ‘beschermde klant’ is, komt in aanmerking voor onderstaande voordelen of (extra hoge) premies voor elektriciteitaardgas en water.

Voor meer informatie over de voordelen, neem contact op met het woonloket.

Energie

Leveranciers van elektriciteit of aardgas mogen aan beschermde klanten geen kosten aanrekenen voor het verzenden van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij het niet betalen van de elektriciteits- en aardgasfactuur.

Beschermde klanten komen ook in aanmerking voor een:

Wie in een woning investeert in energiebesparende maatregelen (isolatie, nieuwe ramen, zonneboiler, warmtepomp), kan daarvoor een premie van de netbeheerder krijgen. Voor beschermde klanten worden die premies van de netbeheerder verhoogd.

Voor een energiezuinige nieuwbouwwoning of -appartement geeft de netbeheerder in bepaalde gevallen een premie voor een laag e-peil (als de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2016 wordt ingediend). Voor beschermde klanten wordt die premie met 20% verhoogd.

Water

Als u een beschermde klant bent (van de categorie 1, 2 of 3), dan hebt u recht op

  • gratis opname van de stand van de watermeter (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)
  • op een maandelijkse tussentijdse waterfactuur (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)
  • een afbetalingsplan op maat als u uw waterfactuur niet kunt betalen (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)
  • een gratis waterscan (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij).

De watermaatschappij mag aan de beschermde klant ook geen extra kosten aanrekenen voor het versturen van een herinneringsbrief.

De watermaatschappij moet een beschermde klant (categorie 1, 2 of 3) ook verwittigen bij abnormaal hoog verbruik: de beschermde klant krijgt een melding als het verbruik gestegen is met minstens 25% en met minstens 50 kubieke meter (m3). De beschermde klant krijgt in dat geval ook informatie over mogelijke oorzaken en over maatregelen die het verbruik kunnen beperken.

Korting op waterfactuur of sociaal tarief

Voor een bepaald deel van de beschermde klanten is er ook een sociaal tarief voor water. Maar dat geldt dus niet voor alle beschermde klanten.