Lokale adviescommissie

Er zijn twee lokale adviescommissies:

  • Gas en electriciteit
  • Water

Lokale adviescommissie gas en elektriciteit


In eerste instantie kiest u zelf bij welke commerciële energieleverancier u elektriciteit en gas afneemt. Wanneer u de facturen niet betaalt, zal de leverancier u ‘droppen’ en komt u automatisch bij de sociale leverancier terecht. In Boortmeerbeek is dat Fluvius. Fluvius zorgt er dan voor dat u verder kan blijven gebruik maken van elektriciteit en gas tegen betaling. Indien u de energiefacturen niet betaalt, zal Fluvius u verschillende aanmaningsbrieven sturen. Gaat u hier niet op in, zal uw dossier worden behandeld door de lokale adviescommissie voor elektriciteit en gas die een beslissing neemt.

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW organiseert de vergaderingen van de lokale adviescommissie en geeft advies over elk individueel dossier van wanbetaling. Standaard probeert zij met u een regeling uit te werken voordat de commissie samenkomt.

De lokale adviescommissie gaat uit van het basisprincipe dat iedere persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van elektriciteit en gas om menswaardig te kunnen leven.

U wacht beter niet totdat de lokale adviescommissie u oproept. Indien u problemen heeft bij het betalen van uw energiefacturen, neemt u best onmiddellijk contact op met de sociale dienst van het OCMW. Indien u toch wordt opgeroepen door de lokale adviescommissie komt u best naar de vergadering om uw standpunt uiteen te zetten of om een betalingsvoorstel te doen.

De lokale adviescommissie kan volgende beslissingen nemen:

  • opmaken betaalplan
  • installatie budgetmeter
  • schorsing van de levering
  • afsluiting van de levering

 

Lokale adviescommissie water
 

De Watergroep zorgt voor de levering van drinkwater in Boortmeerbeek tegen betaling. Wanneer u de facturen niet betaalt, zal de maatschappij u verschillende aanmaningsbrieven sturen. Gaat u hier niet op in, zal uw dossier worden behandeld door de lokale adviescommissie voor water die een beslissing neemt.

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW organiseert de vergaderingen van de lokale adviescommissie en geeft advies over elk individueel dossier van wanbetaling. Standaard probeert zij met u een regeling uit te werken voordat de commissie samenkomt.

De lokale adviescommissie gaat uit van het basisprincipe dat iedere persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van water om menswaardig te kunnen leven.

U wacht beter niet totdat de lokale adviescommissie u oproept. Indien u problemen heeft bij het betalen van uw waterfactuur , neemt u best onmiddellijk contact op met de sociale dienst van het OCMW. Indien u toch wordt opgeroepen door de lokale adviescommissie komt u best naar de vergadering om uw standpunt uiteen te zetten of om een betalingsvoorstel te doen.

De lokale adviescommissie kan volgende beslissingen nemen:

  • opmaken betaalplan

  • schorsing van de levering

  • afsluiting van de levering