Installatiepremie daklozen

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een eenmalige installatiepremie.

Met deze installatiepremie geeft het OCMW u een extra ondersteuning om uw woning in te richten. Het bedrag is gelijk aan het bedrag leefloon categorie 3 (persoon die samenwoont met gezin te laste).

U heeft recht op een installatiepremie indien u aan de drie volgende voorwaarden voldoet:

  1. U ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding, een invaliditeitsuitkering, een pensioen. Indien u werkt, moet uw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10 %.
  2. U hebt een woning gevonden; u bent dus niet langer dakloos.
    - een woning vinden: u huurt of mag gebruik maken van een kamer of een appartement als hoofdverblijfplaats, waarin u alleen woont of samen met personen die u vrij heeft gekozen
    - dakloos zijn: u woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die u voorlopig opvangt, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen
  3. U hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Indien u van oordeel bent dat u er recht op heeft, kunt u een aanvraag indienen bij de sociale dienst.