Huurtoelage

Als u moet rondkomen met een klein inkomen, kunt u in bepaalde gevallen tijdelijk een huurtoelage krijgen van ons centrum. We baseren ons op de grenzen van de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs.

Toch huurt u een woning beter niet met het idee dat u die huurtoelage zal krijgen. De voorwaarden zijn immers heel streng, en maar een klein aantal huurders komt in aanmerking voor zo'n tegemoetkoming.

U doet u aanvraag bij de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werker kan dan op basis van een sociaal onderzoek voorstellen een huurtoelage al dan niet toe te kennen.