Crisisopvang

Wanneer u zich in een crisissituatie bevindt met betrekking tot huisvesting (bijvoorbeeld omwille van huisbrand, echtelijke problemen, plotse dakloosheid, ...) kunt u terecht bij de maatschappelijk werker van het OCMW.

Indien gewenst, kan de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar een crisisopvangcentrum, waar u gedurende een korte periode kan blijven. Het OCMW heeft zelf geen noodwoningen.