Burenbemiddeling

burenbemiddeling

Burenbemiddeling is een manier om conflicten tussen buren aan te pakken. Burenbemiddeling focust op het herstel van de communicatie tussen buren om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, of de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Typische burenconflicten gaan over geluidsoverlast, het onderhoud van de tuin, de afscheiding tussen percelen, huisdieren, schelden, intimidatie, pest- of roddelgedrag, vuilnis, …

De dienst burenbemiddeling van de Provincie beschikt over een provinciaal netwerk van bemiddelaars voor gemeenten.

 

 

Hoe werkt burenbemiddeling?

Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling en schetst het probleem. De bemiddelaar zal naar je verhaal luisteren. Nadien neemt hij contact op met je buur en luistert ook naar zijn verhaal. Vervolgens worden jullie samen uitgenodigd om het probleem uit te praten en te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. De bemiddelaar neemt een NEUTRALE positie in. Hij brengt de buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat jij en je buur de kans krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties, verwachtingen en wensen te verwoorden.

Burenbemiddeling is gratis, en de bemiddelaar zal altijd onpartijdig zijn. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk. Niet alleen de bemiddelaar zal hiervoor absolute discretie garanderen, de beide partijen zullen daar natuurlijk ook moeten voor zorgen.

Contactgegevens: Burenbemiddeling, Tel. 016 26 78 01, burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

Je kan ook steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW om een doorverwijzing te bekomen.

Meer informatie over burenbemiddeling vind je op volgende websites: 

 https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/burenbemiddeling-administratieve-sancties-en-rallys/burenbemiddeling/index.jsp

https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/burenbemiddeling-folder-2015_tcm5-97855.pdf