Werken bij het OCMW - onze opdracht

Wij herkennen en erkennen de maatschappelijke behoeften en opdrachten. Aan alle burgers van Boortmeerbeek willen wij op een verantwoorde wijze kwaliteitsvolle sociale dienstverlening bieden.

Met deskundige, leergierige en enthousiaste medewerkers en mededenkers willen wij, in een sfeer van vertrouwen en respect, de burger op een neutrale en menselijke manier helpen.

Als organisatie willen we beschermen wat goed is en streven naar voortdurende verbetering.

Vandaag en ook morgen willen wij deze opdracht écht waarmaken. We maken ons sterk dat we daar samen in zullen slagen.

Deze opdracht vervullen wij:

  • respectvol: met eerbied voor het werk, de persoon en hoedanigheid van de anderen
  • we doen dit zorgzaam: door ons in de plaats te stellen van anderen, bekommerd te zijn en steeds zorg te dragen
  • we streven naar deskundigheid: dat is bekwaam zijn
  • we willen duidelijk zijn: helder, verstaanbaar en open
  • we willen mensvriendelijk zijn: met aandacht voor de volledige persoon
  • we beogen om dynamisch te zijn: door te bewegen, initiatieven te nemen, en vooruit te kijken

Met ongeveer 70 deskundige, leergierige en enthousiaste medewerkers en mededenkers proberen wij deze opdracht te realiseren, elke dag opnieuw.

Wenst u ons verhaal mee helpen uitbouwen? Bekijk dan zeker onze vacatures.

U kan ook spontaan solliciteren.

Het OCMW Boortmeerbeek waakt ook over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. Bij elke selectie meten we wat u kan en wat u weet, op een neutrale manier.

Wij hechten veel belang aan diversiteit en daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap.