Werken bij het OCMW - jobstudenten en monitoren

Logo BKO RavotWerk je graag met kinderen? Ben je creatief? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Bezit je pedagogische kwaliteiten? Ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste in de buitenschoolse kinderopvang?

Stel je dan kandidaat als monitor of jobstudent  bij de buitenschoolse kinderopvang Ravot in Boortmeerbeek!

We zijn voortdurend op zoek naar monitoren en jobstudenten tijdens de schoolvakanties.

 

Monitoren

Monitoren moeten minimum 15 jaar zijn en zijn minstens 2 vakantieweken beschikbaar tijdens de zomervakantie of 1 week tijdens de kleine vakanties (herfst, kerst, krokus, pasen).

Monitoren krijgen een dagvergoeding van € 30.

Jobstudenten en monitoren artikel 17 

Jobstudenten en monitoren artikel 17 moeten minimum 18 jaar zijn en zijn minstens 1 maand beschikbaar tijdens de zomervakantie of 1 week tijdens de kleine vakanties (herfst, kerst, krokus, pasen). Zij moeten voldoen aan bepaalde diplomavereisten:

  • BSO 7e jaar kinderzorg of ziekenhuisverpleegkundige
  • TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen (verpleegaspirant), leefgroepenwerking, sociaal- en technische wetenschappen
  • Opleiding volwassenenonderwijs: jeugd- en gehandicaptenzorg, kinderzorg / begeleider in de kinderopvang, begeleider buitenschoolse kinderopvang, attest VDAB-opleiding Buitenschoolse Kinderopvang, ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang
  • Geslaagd zijn met attest van het 2de jaar leerkracht kleuter-/lager onderwijs of 2de jaar orthopedagogie, attest educatief kinderwerker
  • Een diploma of certificaat van het hoger onderwijs met een of meer cycli, van het hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type, van het universitaire onderwijs met een of meer cycli, van een bacheloropleiding of van een masteropleiding.

Zij worden vergoed in de salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie.

Wil je graag meer weten over de nieuwe regeling (aantal dagen, sociale zekerheid, voordelen) voor jobstudenten? Surf dan naar https://www.mysocialsecurity.be/student/.

Ons aanbod

Wij engageren ons om jobstudenten en monitoren zinvolle taken te geven en goed te begeleiden.

Omgekeerd vragen we ook dat jobstudenten en monitoren hun job ernstig nemen en de toegewezen periode volledig afmaken.

Ravot:

  • heeft een prachtig aangelegd terrein van 1,35 hectare, met veel spelaanleiding en spelmogelijkheid
  • biedt een ontspannend, creatief en kwalitatief aanbod aan de kinderen, in een veilige omgeving op een aangename, rustige en avontuurlijke manier
  • bezorgt kinderen een heerlijke vrije tijd
  • staat voor samen-buiten-spelen, georganiseerde activiteiten en uitstappen.

Kandidaatstelling

Stel je kandidaat bij Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot, per mail. Zij geeft je bijkomende info over de jobinhoud en contacteert je bij een volgende oproep.

Kandidaten met ervaring krijgen voorrang.