Tarieven

De ouderbijdragen worden berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind:

 • voor- en naschoolse opvang: € 1 per begonnen half uur
 • op schoolvrije dagen en vakantiedagen zijn er drie tarieven:
  • voor opvang van minder dan 3 uren: € 4
  • voor opvang tussen 3 en 6 uren: € 7
  • voor opvang van 6 uren of meer: € 12
 • op woensdagnamiddag: € 1 per begonnen half uur met een maximum van € 12

Koek en drank is inbegrepen in de prijs.

Voor daguitstappen vragen we een tussenkomst.

De opvangtijd voor kinderen die gebruik maken van het busvervoer van Ravot eindigt ’s morgens bij het vertrek naar school op Ravot en begint naschools te lopen bij het toekomen op Ravot.

Betalingen gebeuren na ontvangst van de factuur, bij voorkeur per domiciliëring.

Vermindering van de ouderbijdrage

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin krijgt u een korting van 25 % op de opvangprijs. Deze korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief, maar geldt niet voor de kosten van daguitstappen.

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen we een sociaal tarief (een verminderde opvangprijs) aanrekenen. Deze bedraagt de helft van het normaal tarief. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen we gratis opvang toestaan. U kunt bij de teamcoördinator vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.

U kunt ook rechtstreeks een gemotiveerde aanvraag voor het sociaal tarief doen bij de sociale dienst van het OCMW  en brengt volgende documenten mee:

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten (loonfiches, bankuittreksels)
 • bewijs van uitgaven
 • bewijs van schulden
 • meest recente aanslagbiljet personenbelasting
 • vonnis ingeval van echtscheiding.

Kinderen van gemeente- en OCMWpersoneel krijgen een korting van 50 %.  Dit is niet cumuleerbaar met andere kortingen.