Strategisch plan

Het OCMW heeft een meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt waarin het beleid voor de komende zes jaar wordt vastgesteld. Met dit beleid willen we tegemoet komen aan de noden en behoeften die in Boortmeerbeek leven.

Bekijk het overzicht van de doelstellingen die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019: Strategische doelstellingen 2014-2019.

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 december 2018 werd het budget 2019 goedgekeurd.

Maatschappelijke zetel OCMW Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2
3190 Boortmeerbeek
België