Stookoliepremie

Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op een stookoliepremie van het Sociaal Verwarmingsfonds. U kunt hier nagaan of u aan de voorwaarden voldoet.

Let wel dat u uw aanvraag moet doen uiterlijk binnen de 60 dagen na levering. U brengt uw stookoliefactuur binnen bij de sociale dienst van het OCMW samen met uw identiteitskaart.

 

U kan de folder hier als word-document downloaden.

Indien u recht heeft op een stookoliepremie kunt u ook de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aanvragen. U moet zich binnen de 6 maand aanbieden bij uw mutualiteit samen met uw beslissing. U krijgt dan de verhoogde tegemoetkoming toegekend op voorwaarde dat u aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Er wordt gekeken naar het inkomen van het jaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat. 

Indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen is uw persoonlijke bijdrage (remgeld) bij medische kosten veel lager. Daarnaast komt u in aanmerking voor een aantal specifieke beschermingsmaatregelen zoals de sociale maximumfactuur.