Sociale huisvesting

Alleenstaanden of gezinnen met een bescheiden inkomen komen in aanmerking voor een sociale woning. Er bestaan 3 mogelijkheden :

  • u huurt een sociale woning aan een "betaalbare prijs"
  • u koopt een kavel of woning aan een "betaalbare prijs"
  • u komt in aanmerking voor een sociale lening

Om huurder of koper te worden van een sociale woning moet uw inkomen lager zijn dan een vastgesteld bedrag. Klik hier voor de inschrijvingsvoorwaarden.

Op korte termijn worden nieuwe sociale huur-en koopwoningen opgeleverd in Boortmeerbeek door de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia. Ook sociale huisvestingsmaatschappij SWaL zal vanaf 2020 en later projecten realiseren in de gemeente. Indien u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet en interesse heeft in een sociale woning is het belangrijk dat u zich nu inschrijft. Inwoners van Boortmeerbeek hebben immers voorrang!

Hierbij een overzicht van de projecten:

PROVIDENTIA:

  • Slagveldweg: 26 huurwoningen (type 2/3: 2 slaapkamers voor max 3 personen; ook alleenstaanden) + 12 koopwoningen (type 3/4) : verhuring vanaf voorjaar 2019
  • De Kouter: 8 huurwoningen (type 2/3 en 2/4): verhuring vanaf zomer 2019

SWal:

  • Sijsjeslaan: max. 55 huurwoningen
  • Weerstandsstraat: 36 huurwoningen
  • Floreal: 30 huurwoningen

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het OCMW, het woonloket of rechtstreeks tot de sociale huisvestingsmaatschappij:

Het OCMW Boortmeerbeek heeft geen sociale woningen. Wij kunnen enkel doorverwijzen naar een sociale huisvestingsmaatschappij.

Iedereen die reeds 5 jaar op de wachtlijst staat van een sociale huurwoning komt in aanmerking voor een Vlaamse huursubsidie. Normaal gezien wordt u hiervan automatisch verwittigd.