Sociale dienst

Op de sociale dienst werken 6 maatschappelijk werkers. Zij nemen de tijd om alles rustig met u door te nemen en kunnen u bijstaan om moeilijkheden te overwinnen. De maatschappelijk werker is gebonden door het beroepsgeheim.

U kunt de maatschappelijk werker bereiken via het algemeen nummer van het onthaal: 015 51 11 45 - optie 4. Indien u een dossier heeft bij één van de maatschappelijk werkers kunt u hen rechtstreeks bereiken per telefoon of e-mail

 • Chantal Hermans: tel. 015 50 01 62, e-mail.
  Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
 • Myriam Lemmens: tel. 015 50 01 72, e-mail.
  Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag
 • Ingrid Van Bellinghen: tel. 015 50 01 70, e-mail.
  Bereikbaar: maandag, dinsdag en woensdag
 • Hilde Van Derkrieken: tel. 015 50 01 78, e-mail.
  Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
 • Daisy Wellens: tel. 015 50 01 61, e-mail.
  Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag
 • Ingrid Meuris: tel. 015 50 01 63, e-mail.
  Bereikbaar: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Het diensthoofd is Katrien Willekens, coördinator sociale zaken: tel. 015 50 01 76, e-mail.
Bereikbaar: maandag, dinsdag,  woensdag, donderdag, vrijdag

Binnen de sociale dienst bieden we een aantal diensten aan met betrekking tot:

De sociale dienst van het OCMW staat open voor alle inwoners van Boortmeerbeek die een bepaalde nood hebben naar aanleiding van ziekte, werkloosheid, financiële problemen, relatieproblemen, … Soms kunnen spanningen om allerlei redenen teveel worden voor uzelf en uw gezin. Een gesprek met een hulpverlener kan een steun zijn en nieuwe inzichten geven.

Samen met u zoekt de maatschappelijk werker naar de meest passende oplossing.

Om uw steunvraag goed te begrijpen, voert de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit. Via het sociaal onderzoek wordt nagegaan wat uw problemen zijn en wat de oorsprong ervan is. Samen wordt er naar een oplossing gezocht

De maatschappelijk werker kan geen beslissingen nemen voor uw hulpvraag. Zij moet eerst uw situatie grondig onderzoeken (inkomen, schulden, gezinssituatie, rechten op uitkeringen,…). Dit gebeurt aan de hand van een sociaal onderzoek. Na dit sociaal onderzoek doet de maatschappelijk werker een gemotiveerd voorstel aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. De raadsleden die hierin zetelen, nemen de beslissing binnen de 30 dagen volgend op uw aanvraag. Zij zijn gebonden aan de zwijgplicht. U krijgt de beslissing aangetekend verzonden binnen de 8 dagen die volgen op de beslissing.

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing kunt u beroep aantekenen binnen de drie maanden na de beslissing.

De sociale dienst werkt enkel op afspraak. raadpleeg de openingsuren van de sociale dienst 

Indien de verplaatsing voor u moeilijk is, kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek, 015 51 11 45-optie 4 of via mail

Wat neemt u mee naar het OCMW?

Sociale dienst
Heverplein 12
3191 Boortmeerbeek
België