Sociale tewerkstelling

Om recht te hebben op het volledig voordeel van sociale uitkeringen (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen) moet u voldoende dagen gewerkt hebben. Indien dit niet het geval is, hebt u geen recht op een sociale uitkering en kunt u leefloon aanvragen.

De maatschappelijk werker van de sociale dienst zal samen met u bekijken welke maatregelen hij kan nemen om u werk te bezorgen. Het OCMW kan voor deze periode optreden als werkgever of u ter beschikking stellen van een derde werkgever. We spreken over een tewerkstelling op basis van artikel 60§7 OCMW-wet.

De bedoeling van deze tewerkstelling artikel 60§7 OCMW-wet is om u (terug) in te schakelen in:

  • het stelsel van de sociale zekerheid (in de meeste gevallen is dit een werkloosheidsuitkering) en/of
  • in het arbeidsproces door u in staat te stellen werkervaring op te doen.

In beide gevallen wordt de arbeidsovereenkomst voor een welbepaalde duur gesloten. Deze tewerkstelling mag nooit langer duren dan de arbeidsperiode die vereist is om zich terug in orde te stellen met de sociale zekerheid.