Sociale administratie

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW kan u helpen met het scheppen van duidelijkheid en het vervullen van administratieve formaliteiten.

Zo kunnen zij u helpen met het aanvragen van een sociale woning, het invullen van formulieren kinderbijslagfonds, het aanvragen van tegemoetkoming voor personen met een handicap, het bekomen van een attest kindbijdrage Kind en Gezin, … en allerhande briefwisseling (huisbaas, schuldeisers).

Hier vindt u een overzicht van enkele belangrijke formaliteiten:

Vindt u niet wat u zoekt? Raadpleeg ook eens de producten uit de rechtenverkenner.