Aanvullende steun

U kan op het OCMW terecht voor een aantal steunmaatregelen afhankelijk van uw situatie (inkomen, gezondheid, …). Concreet kan het gaan om:

U kunt hiervoor terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Verdeling van goederen vanuit de Europese voedselhulp

Het OCMW verdeelt een aantal goederen vanuit de Europese voedselhulp. Het gaat om een beperkte voorraad, afhankelijk van het beschikbare aanbod (melk, rijst, linzen, pasta, bloem, …).

Europese vlag“Dankzij het Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen (FEAD) ontvangt België via de Europese Unie middelen om voedselhulp en/of materiële steun aan te bieden aan deze personen. De POD Maatschappelijke Integratie beheert ongeveer 88 miljoen euro voor de programmatieperiode 2014-2020, in samenwerking met zijn partners. Met de steun van dit Fonds levert de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks aan ongeveer 358 OCMW's en 419 verenigingen - in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land - producten die gratis verdeeld worden aan de meest behoeftigen in gans België. Deze materiële steun moet vergezeld zijn van maatregelen tot maatschappelijke integratie, meer bepaald diensten voor advies en bijstand die tot doel hebben om de persoon uit de armoede te helpen.”

De maatschappelijk werkers kunnen de goederen ter beschikking stellen na een grondig sociaal-financieel onderzoek.

Recepten om goedkoop en gezond te eten

Het OCMW tracht gezinnen met budgettaire problemen te ondersteunen bij het bereiden van lekkere en evenwichtige maaltijden voor het gezin. Het OCMW ondertekende hiertoe een engagementsverklaring met Colruyt.

Dit initiatief bestaat uit een budgetvriendelijk receptenboekje van Colruyt met 6 lekkere, gemakkelijke en kindvriendelijke recepten die maximum € 1, € 2 of € 3 per persoon kosten op basis van 3 porties. Of voorhand weet de klant wat hij zal betalen aan de kassa. In de prijs zijn de volledige verpakkingen inbegrepen, ook al wordt er in het recept een kleinere hoeveelheid gebruikt. Elk recept bevat tips om restjes van de maaltijd te verwerken. Er worden ook tips gegeven om kinderen te laten helpen in de keuken. Klik hier  voor verdere informatie en een voorbeeld van een receptenboekje.

Verminderd tarief kinderopvang

Ouders die in het bezit zijn van een berekening van de dagprijs van Kind en Gezin en zich bevinden in een moeilijke financiële situatie om het berekende inkomenstarief te betalen, kunnen een aanvraag tot individueel verminderd tarief indienen bij het OCMW.

Doelgroep (welke ouders):

  • alleen ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening voor baby’s en peuters waar een inkomens gerelateerde ouderbijdrage geldt of waar er moet betaald worden op basis van het inkomenstarief en
  • die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden

Het OCMW kan beslissen om volgende tarieven (geïndexeerd) toe te kennen voor de duur van één jaar:

  • 50% van het berekende inkomenstarief (minimum van € 5)
  • standaard minimumtarief: € 5
  • laagst mogelijk tarief: € 1,56

Het OCMW kan het tarief toekennen met terugwerkende kracht van maximum 6 maanden.

Het OCMW heeft beslissingsbevoegdheid in het toekennen van een individueel verminderd tarief: het beoordeelt de situatie individueel. De maatschappelijk werker voert een grondig sociaal-financieel onderzoek uit.