Schrijf u nu in voor een sociale woning!

  • 12 oktober 2018

Inschrijving projecten sociale huisvesting in Boortmeerbeek

Op korte termijn worden nieuwe sociale huur- en koopwoningen opgeleverd in Boortmeerbeek door de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia. Ook sociale huisvestingsmaatschappij SWaL zal vanaf 2020 en later projecten realiseren in de gemeente. Indien u aan de inschrijvingsvoorwaarden (leeftijd, verblijf, inkomen, eigendom) voldoet, en u heeft interesse in een sociale woning is het belangrijk dat u zich nu inschrijft. Inwoners van Boortmeerbeek hebben immers voorrang!

Hierbij een overzicht van de projecten:

PROVIDENTIA:

  • Slagveldweg: 26 huurwoningen (type 2/3: 2 slaapkamers voor max 3 personen; ook alleenstaanden) + 12 koopwoningen (type 3/4) à verhuring vanaf voorjaar 2019
  • De Kouter: 8 huurwoningen (type 2/3 en 2/4) à verhuring vanaf zomer 2019

SWaL:

  • Sijsjeslaan: max. 55 huurwoningen
  • Weerstandsstraat: 36 huurwoningen
  • Floreal 1: 30 huurwoningen

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het OCMW, het woonloket of rechtstreeks tot de sociale huisvestingsmaatschappij:

Inschrijvingsvoorwaarden:

https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-huur/de-inschrijvings-en-toelatingsvoorwaarden