Schoonmaakhulp-doelgroep

Taken           Doelgroep          Kostprijs        Werkwijze

Doelgroep

Om in aanmerking te komen voor schoonmaakhulp moet de aanvrager minstens 65 jaar zijn op de dag van de aanvraag.

Personen jonger dan 65 jaar komen in aanmerking voor schoonmaakhulp indien zij voldoen aan minstens één criterium uit onderstaande lijst:

1. Criterium Zorgbehoevendheid

  • de aanvrager ontvangt een mantel- en thuiszorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering
  • de aanvrager heeft een BEL-profielscore van 30 of meer, afgenomen door een erkende dienst voor gezinszorg; dit BEL-profiel is niet ouder dan 6 maanden op het moment van de aanvraag
  • de aanvrager heeft minstens één kind jonger dan 21 jaar dat recht heeft op verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap of aandoening.

2. Criterium Mantelzorg

  • de aanvrager doet beroep op mantelzorg en zijn mantelzorger ontvangt een mantelzorgpremie van het OCMW.

3. Criterium Inkomen

  • de aanvrager is financieel kwetsbaar: het actuele inkomen is gelijk aan het leefloon of overstijgt het leefloon met niet meer dan 10%
  • de aanvrager is in budgetbeheer of heeft een collectieve schuldenregeling.

4. Criterium Palliatieve zorgsituatie

  • de aanvrager zit in een palliatieve zorgsituatie.