Raad voor maatschappelijk welzijn - bevoegdheden

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks. Burgers kunnen op eenvoudig verzoek een afschrift van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn ontvangen per post of per e-mail of raadplegen op de gemeentelijke website

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt een dagelijks bestuur aan: het vast bureau. Daarnaast werken we in Boortmeerbeek met een bijzonder comité voor de sociale dienst. De leden binnen deze bestuursorganen werden aangesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Maatschappelijke zetel OCMW Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2
3190 Boortmeerbeek
België