privacyverklaring

Het OCMW Boortmeerbeek hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg.

In onze privacyverklaring staat beschreven hoe het OCMW Boortmeerbeek omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Burgers kunnen zich richten naar het OCMW Boortmeerbeek met een vraag betreffende zijn/haar rechten:

  • recht om gegevens in te kijken/kopie van de gegevens
  • recht om gegevens te corrigeren
  • recht om gegevens te laten wissen
  • recht om bezwaar te maken tegen verwerking
  • recht op beperking van verwerking
  • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming
  • recht om klacht in te dienen
  • recht op overdracht.

Privacyverklaring OCMW Boortmeerbeek

Aanvraagformulier persoonsgegevens betrokkene