!OPGELET! Opvang Ravot vanaf 1 september altijd met reservatie – wijziging huishoudelijk reglement

 • 12 augustus 2020

Beste ouders,

 

Om de organisatie van Ravot nog beter af te stemmen op de opvangvraag van ouders, werken we vanaf september 2020 altijd met reservaties, ook voor de voor-en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang. Kinderen kunnen dus ook tijdens het schooljaar niet meer opgevangen worden op Ravot zonder dat dit opvangmoment gereserveerd werd.

 

Dit zorgt voor meer veiligheid en duidelijkheid zodat we het exact aantal kinderen kennen die meegaan met de bus naar Ravot en het juiste aantal begeleiders kunnen inzetten.

Voor- en naschoolse en woensdagnamiddag opvang op Ravot kan vanaf september dus enkel na reservatie van het opvangmoment.

 

Per kind heb je recht op 6 jokers per schooljaar die je kan inzetten om gratis laattijdig te annuleren of te reserveren. Deze zijn niet overdraagbaar naar een ander schooljaar, een andere ouder of een ander kind.

 

Het overzicht van nog beschikbare jokers vind je in het kinddossier op I-school.

 

Indien je na de uiterste datum reserveert of annuleert (= laattijdig), kan je gebruik maken van een joker.
Om een laattijdige reservatie te maken of een reservatie laattijdig te annuleren, neem je per e-mail of telefoon contact met ons op ten laatste de dag zelf om 9:00 uur.

 

Voor schoolvakanties en schoolvrije dagen kan je geen jokers inzetten.

 

In onderstaande kaders leggen we kort uit hoe de nieuwe regeling om te reserveren werkt.

Meer info en enkele uitgewerkte voorbeelden staan in het huishoudelijk reglement dat je in bijlage en op de website kan terugvinden.

 

In het huishoudelijk reglement werden nog een aantal andere kleine wijzigingen aangebracht zoals het feit dat ouders geen documenten van de mutualiteit meer moeten binnen brengen op Ravot. De administratief medewerker maakt jaarlijks de attesten begin maart. Ouders krijgen een mail als de attesten gemaakt zijn. Je kan de attesten dan op i-school terugvinden. Ouders die gescheiden zijn krijgen vanaf nu een apart dossier. Wie de opvang reserveert betaald.

Je hebt het recht om 2 maanden na kennisname van een aanpassing van het huishoudelijk reglement in jouw nadeel de schriftelijke overeenkomst op te zeggen.

Het huishoudelijk reglement en aanpassingen werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 11 mei 2020, volgens de op dat moment geldende regelgeving en richtlijnen van Kind en Gezin (www.kindengezin.be). Het vervangt alle voorgaande reglementen inzake de buitenschoolse kinderopvang.

Indien je nog vragen hebt of er zijn onduidelijkheden kan je ons steeds een e-mail sturen via ravot@ocwmboortmeerbeek.be of bellen op het nummer 015 50 06 80.

 

 

 

 

 

 

Reservaties en annulaties voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang en inzet van jokers

 

 

 

Reservaties

Kosteloos annuleren

Niet kosteloos annuleren

De reservaties van september tot december starten elk jaar de maandag na 15 augustus om 9 uur.

 

De reservaties van januari tot juni starten elke jaar de maandag na 15 december.

 

Je kan telkens reserveren tot maandag 12 uur de week voor de opvangweek.

 • Tot de maandag 12 uur de week voor de opvangweek.

 

 • Gebruik van een joker ( bij een laattijdige annulering).

 

 • Een annulering op basis van een doktersattest (voor het kind of de ouder) op voorwaarde dat het doktersattest wordt bezorgd binnen de 7 werkdagen. Je verwittigt Ravot voor 9 uur.

 

 • In geval van overmacht (zie huishoudelijk reglement)
 • Ravot werd niet verwittigd van de annulering waardoor ook geen joker kan worden ingezet.

 

 • Het kind heeft geen jokers meer.

 

In beide gevallen is de administratieve kost 5 euro per dag en per kind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservaties en annulaties schoolvakanties en schoolvrije dagen

Reservaties

Kosteloos annuleren

Niet kosteloos annuleren

Schoolvakanties reserveren vanaf: de eerste maandag na een vakantie om 9 uur.

 

Schoolvakanties reserveren tot: maandag 12 uur de week voor de start van de vakantie.

 • Indien je annuleert ten laatste maandag 12 uur de week voor de schoolvrije dag of de start van de vakantie.

 

 • Voor de zomervakantie is dat tot maandag 12 uur de week voor de start van juli en voor augustus tot maandag 12 uur de week voor de start van augustus.

 

 • Een annulering op basis van een doktersattest (voor het kind of de ouder) op voorwaarde dat het doktersattest wordt bezorgd binnen de 7 werkdagen. Je verwittigt Ravot voor 9 uur.

 

 • In geval van overmacht (zie huishoudelijk reglement)

 

 

 

 • Voor de schoolvrije dagen

tot maandag 12 uur de week voor de schoolvrije dag.

 

 • Wanneer je één of twee dagdelen reserveert en geen gebruik maakt van de betreffende dagdelen zonder te annuleren wordt een administratiekost aangerekend van € 2 bovenop de kostprijs van de opvang.

 

 • Wanneer je een dagdeel te weinig reserveert, wordt een administratiekost aangerekend van € 2 bovenop de kostprijs van de opvang.

Zomervakantie reserveren vanaf: de eerste maandag van mei. In het geval 1 mei op een maandag valt, starten de inschrijvingen de tweede maandag van mei.

 

Zomervakantie reserveren tot: maandag 12 uur de week voor de start van juli en voor augustus tot maandag 12 uur de week voor de start van augustus.

Schoolvrije dagen van september tot december reserveren vanaf: de eerste maandag na 15 augustus om 9 uur.

 

Schoolvrije dagen van januari tot juni reserveren vanaf: de eerste maandag na 15 december om 9 uur.

.

 

 • De reserveringen van vakantiedagen van de kinderen die niet schoollopen en/of wonen in Boortmeerbeek beginnen op de maandag 14 kalenderdagen voor de start van een vakantie.
 • Het heeft geen zin om naar Ravot te komen als je niet hebt gereserveerd of je kind nog op de reservelijst staat. Staat jouw kind op de reservelijst dan kan je tijdens de vakanties ’s morgens naar Ravot bellen om te vragen of er plaats is vrijgekomen

 

Wij hopen jullie kinderen in september terug te verwelkomen voor een schooljaar vol spelplezier.

Het Ravotteam.

 

Huishoudelijk reglement kinderopvang Ravot