Opdrachtverklaring

Wij herkennen en erkennen de maatschappelijke behoeften en opdrachten. Aan alle burgers van Boortmeerbeek willen wij op een verantwoorde wijze kwaliteitsvolle sociale dienstverlening bieden.

Met deskundige, leergierige en enthousiaste medewerkers en mededenkers willen wij, in een sfeer van vertrouwen en respect, de burger op een neutrale en menselijke manier helpen.

Als organisatie willen we beschermen wat goed is en streven naar voortdurende verbetering.

Vandaag en ook morgen willen wij deze opdracht écht waarmaken. We maken ons sterk dat we daar samen in zullen slagen.

Deze opdracht vervullen wij:

respectvol

dat betekent: met eerbied voor het werk, de persoon en hoedanigheid van de anderen

we doen dit zorgzaam

door ons in de plaats te stellen van anderen, bekommerd te zijn en steeds zorg te dragen

we streven naar deskundigheid

dat is bekwaam zijn

we willen duidelijk zijn

helder, verstaanbaar en open

we willen mensvriendelijk zijn

met aandacht voor de volledige persoon

we beogen om dynamisch te zijn

door te bewegen, initiatieven te nemen, en vooruit te kijken

Maatschappelijke zetel OCMW Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2
3190 Boortmeerbeek
België