Nieuws

  • 12 oktober 2018

Schrijf u nu in voor een sociale woning!

Inschrijving projecten sociale huisvesting in Boortmeerbeek
  • 30 juli 2015

Wacht niet tot de winter om mazout te bestellen!

Op dit moment zijn de mazoutprijzen erg gunstig. Indien u verwarmt met stookolie (mazout) is het misschien nu het moment om een levering te bestellen. Eventueel komt u ook in aanmerking voor een stookoliepremie via het sociaal verwarmingsfonds?
  • 17 december 2014

Wijziging openingsuren

Vanaf 1 januari 2015 wijzigen de openingsuren van de diensten van het OCMW. Het OCMW bouwt een toegankelijk centraal onthaalpunt uit voor elke burger met een welzijnsvraag. Het gebouw van de sociale dienst kreeg een grondige opknapbeurt.
  • 26 oktober 2017

Pensioenpunt

Vragen over uw wettelijke pensioen? Kom naar een Pensioenpunt!
mantelzorg
  • 22 juni 2015

Dag van de mantelzorger

Het OCMW bedankt al de mantelzorgers voor hun waardevolle steun en inzet!
  • 2 december 2014

Het OCMW gaat voluit voor duurzame energie !

Het OCMW heeft in haar meerjarenplan de operationele doelstelling 14.4 ‘maximaal gebruik maken van duurzame energie’ opgenomen.
  • 16 december 2015

Globaal rapport Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen heeft als opdracht het systeem van interne controle / organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse administratie te evalueren. In dit kader heeft Audit Vlaanderen haar globaal rapport gepubliceerd met de resultaten van de organisatie-audits. 
  • 12 mei 2015

OCMW-organisatie werd doorgelicht door Audit Vlaanderen

In de periode september – oktober 2014 werd het OCMW van Boortmeerbeek onderworpen aan een organisatieaudit door Audit Vlaanderen.
  • 29 september 2014

Gas-Elektriciteit: durf vergelijken

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om opnieuw mee te werken aan de campagne  "Gas-Elektriciteit: durf vergelijken" georganiseerd door de FOD Economie.