Mantelzorgpremie

Het OCMW kent een mantelzorgpremie toe als blijk van waardering voor de ondersteuning die mantelzorgers bieden.

Doelgroep

Enkel de mantelzorgers van zorgbehoevende personen die gedomicilieerd zijn in Boortmeerbeek en niet permanent in een instelling verblijven, komen in aanmerking voor de mantelzorgpremie.

Bij meerderjarige zorgbehoevende personen kan de zorgbehoevendheid worden vastgesteld op twee manieren:

  1. aan de hand van een BEL-profielscore uitgevoerd bij de zorgbehoevende door een erkende dienst voor gezinszorg op het moment van de aanvraag. Deze BEL-profielscore moet minimaal 30 punten bedragen om in aanmerking te komen voor een mantelzorgpremie. Indien de zorgbehoevende reeds beschikt over een BEL-profielscore mag deze niet ouder zijn dan 12 maanden op het ogenblik van de aanvraag, tenzij de persoon 75 jaar of ouder is
  2. aan de hand van een attest van tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering.

Voor zorgbehoevende minderjarige kinderen tot en met 21 jaar is het voldoende om het recht op verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap of aandoening aan te tonen.

De mantelzorger betreft een natuurlijke persoon die een zorgbehoevende persoon helpt en ondersteunt in het dagelijks leven vanuit een sociale en emotionele band. Dit gebeurt niet beroepsmatig, maar meer dan occasioneel op vrijwillige basis en onbezoldigd.

De mantelzorger is meerderjarig en moet op de dag van de aanvraag in België gedomicilieerd zijn. Hij mag om het even welke band hebben met de zorgbehoevende persoon. De mantelzorger ondertekent een verklaring op eer waarin hij verklaart dat hij vrijwillig, onbezoldigd en op regelmatige basis mantelzorg verleent. Dit wil zeggen dat hij op wekelijkse basis minstens twee taken uit onderstaande lijst uitvoert voor de zorgbehoevende persoon:

  • onderhoud van de woning
  • onderhoud van de tuin
  • onderhoud van het wasgoed en de strijk
  • boodschappen doen
  • maaltijden bereiden
  • ondersteuning bij hygiënische verzorging
  • uitvoering van administratieve en financiële verrichtingen.

Tegemoetkoming

Per zorgbehoevende kan slechts één mantelzorgpremie worden uitgekeerd. De premie bedraagt € 180 op jaarbasis (geïndexeerd) en wordt per kwartaal uitbetaald. Op 1 januari 2020 bedraagt de premie € 213,66  per jaar. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Werkwijze

Een maatschappelijk werker van de dienst neemt contact op voor een sociaal onderzoek bij de zorgbehoevende persoon thuis. Tijdens zo’n onderzoek bespreekt de maatschappelijk werker tegelijkertijd de mogelijkheden van gezinshulp en schoonmaakhulp als mogelijke aanvulling op de taken van de mantelzorger(s).

U kan hier het huishoudelijk reglement mantelzorgpremie, en het aanvraagformulier raadplegen.

Tips voor mantelzorgers