Lokaal Overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een adviesraad van het OCMW en brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen is betrokken. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Het LOK is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale actoren kinderopvang, gebruikers en lokaal bestuur:
a.        Een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang: al wie plaatselijk een functie vervult in de kinderopvang en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan.
b.        Een vertegenwoordiging van de gebruikers: al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang of een behoefte heeft aan kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor gebruikers inzake kinderopvang.
c.        Een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.
d.        Deskundigen inzake kinderopvang.

Wilt u deel uitmaken van het LOK? Stel uw vraag aan de voorzitter van deze adviesraad, Katrien Willekens.
Het huishoudelijk reglement van het LOK kan u hier raadplegen.

Verslag vergadering 7 mei 2018

Verslag vergadering  18 september 2017

Verslag vergadering 13 maart 2017

Verslag vergadering 28 november 2016 Bijlage 1 - Bijlage 2- Bijlage 3 (bijlage 3 is een powerpointpresentatie, u kan dit best eerst opslaan en vervolgens openen)

Verslag vergadering 30 mei 2016 Bijlage 1 - Bijlage 2 - Bijlage 3

Verslag vergadering 22 februari 2016

Verslag vergadering 6 oktober 2015