Voor wie ?

Ravot staat open voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar

  • die wonen in Boortmeerbeek of
  • die naar school gaan in Boortmeerbeek of
  • met een werkende ouder in het OCMW of in de gemeente.

Tijdens de schoolvakanties kunnen ook kinderen van buiten de gemeente terecht op Ravot, na de eerste inschrijvingsronde.

Ravot organiseert inclusieve opvang. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom. Ravot bekijkt samen met de ouders of opvang mogelijk is. Indien jouw kind specifieke zorgen nodig heeft, neem je contact op met de educatief medewerker. Samen wordt een zorgtraject opgestart waarbij het welbevinden van het kind steeds centraal staat en waarin we onderzoeken of opvang haalbaar is. We verwijzen hiervoor naar de brochure over “Inclusieve werking op Ravot”. In deze brochure omschrijven we hoe een aanvraag beoordeeld wordt, wat we hierbij van ouders verwachten en wat ouders van Ravot kunnen verwachten voor de opvang van een kind met specifieke zorgbehoefte. De beslissing tot opvang wordt na motivatie door het ravotteam genomen door het vast bureau.

Aantal kinderen:

  • vakantiedagen: 104 kinderen
  • voor en na school, schoolvrije dagen: 87 kinderen.