Reserveren en annuleren

Voor alle dagen dat je kind gebruik maakt van Ravot moet je eerst reserveren. Hieronder vind je het overzicht van hoe je kan reserveren voor de verschillende opvang mogelijkheden op Ravot. 

Je kan online een plaats reserveren via een beveiligde en gebruiksvriendelijke webpagina op www.i-school.be/login. Indien je via een smartphone wil reserveren kan je best eerst de app downloaden. De reservaties die online gebeuren, worden onmiddellijk in het systeem verwerkt. 

 

1.    Reservelijst

Voor alle opvangdagen (ook schooldagen) is er een reservelijst.
Wanneer het gereserveerde opvangmoment volzet is, kan je je kind enkel nog inschrijven op de reservelijst. Deze lijst wordt automatisch beheerd in i-school: van zodra een plaats vrijkomt schuift het eerste kind op de reservelijst door.  Je krijgt dan als ouder een e-mail met de bevestiging dat je kind is ingeschreven. Je hebt dan 24 uur de tijd om deze reservatie kosteloos te annuleren via i-school. Indien je deze reservatie niet annuleert, beschouwen we je kind als ingeschreven. 

Is één kind van een gezin ingeschreven en staan de andere(n) nog op de reservelijst, dan bel je met Ravot en kunnen we de kinderen nog gratis annuleren. 

Het heeft geen zin om naar Ravot te komen als jouw kind niet is ingeschreven of nog op de reservelijst staat. Staat jouw kind op de reservelijst dan kan je ’s morgens naar Ravot bellen om te vragen of er plaats is vrijgekomen. 

 

2.    Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang

Voor- en naschoolse opvang op Ravot kan enkel na reservatie van het opvangmoment. De reservaties starten elk schooljaar de maandag na 15 augustus om 9:00 uur. Je kan telkens reserveren tot maandag 12:00 uur de week voor de opvangweek.

Voor de naschoolse opvang komen kinderen met het gemeentelijk busvervoer naar Ravot. Je schrijft op voorhand je kind in voor deze opvang en hangt het kaartje van Ravot aan de boekentas van jouw kind. Indien je dit vergeet, verwittig je zelf de school.

 

2.1    Reserveren van voor-en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang
Wat kan je reserveren Vanaf wanneer Tot wanneer reserveren 
en kosteloos annuleren
Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang tussen september en december Vanaf de eerste maandag na 15 augustus om 9:00 uur. maandag 12:00 uur, de week voor de opvangweek.
Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang tussen januari en juni Vanaf de eerste maandag na 15 december om 9:00 uur. maandag 12:00 uur, de week voor de opvangweek

 

Wanneer komt jouw kind naar Ravot: Wat reserveer je:
Voorschools ( tussen 7:00 uur en 8:00 uur) Voorschoolse opvang
Naschools ( tussen 15:30 uur en 19:00 uur) Naschoolse opvang
Woensdagnamiddag opvang ( tussen 11:45 uur en 19:00 uur) Woensdagnamiddag opvang.

 

2.2    Gebruik van jokers

Indien je na de uiterste datum reserveert of annuleert (= laattijdig), kan je gebruik maken van een joker zodat we dit kosteloos voor jouw kunnen rechtzetten. 

Per kind heb je recht op 6 jokers per schooljaar. Deze zijn niet overdraagbaar naar een ander schooljaar, een andere ouder of een ander kind. Het overzicht van nog beschikbare jokers vind je in het kinddossier op I-school. 

Om een laattijdige reservatie te maken of een reservatie laattijdig te annuleren, neem je per e-mail of telefoon contact met ons op ten laatste de dag zelf om 9:00 uur zodat we dit kosteloos kunnen rechtzetten, zolang je kind nog jokers heeft. 

Indien je niet over internet beschikt om de reservatie te maken kan je Ravot contacteren.


2.3    Annuleren voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddagopvang

Wanneer na een reservatie van een opvangmoment blijkt dat je toch geen opvang nodig hebt, kan je deze reservatie annuleren.

Kosteloos annuleren kan in volgende gevallen:

 • Indien je annuleert ten laatste de maandag de week voor de opvangweek.
 • Gebruik van een joker (bij een laattijdige annulering). 
 • Een annulering op basis van een doktersattest (voor het kind of de ouder) op voorwaarde dat het doktersattest wordt bezorgd binnen de 7 werkdagen. Je verwittigt Ravot voor 9:00 uur.
 • In geval van overmacht kan je de teamcoördinator contacteren om de situatie te bespreken. De teamcoördinator beslist dan op basis van de feiten of de opvang kosteloos kan worden geannuleerd. De teamcoördinator rapporteert deze beslissingen jaarlijks aan het bestuur.

Annuleren is niet kosteloos, in volgende gevallen: 

 • Ravot werd niet verwittigd van de annulering waardoor ook geen joker kan worden ingezet.
 • Het kind heeft geen jokers meer.

De administratieve kost bedraagt 5 euro per dag en per kind.

Wat heb je gereserveerd Tot wanneer kan je kosteloos annuleren
Je hebt gereserveerd voor naschoolse opvang: bijvoorbeeld donderdag 28 mei 2020. Je kan kosteloos annuleren tot maandag 18 mei tot 12:00 uur.
Je hebt gereserveerd voor een woensdagnamiddag: bijvoorbeeld woensdag 27 mei 2020. Je kan kosteloos annuleren tot maandag 18 mei tot 12:00 uur.
Je hebt gereserveerd voor bijvoorbeeld vrijdag 29 mei 2020. Je vergeet te annuleren en zet één van je jokers in. Je krijgt geen administratieve kost van 5,00 euro.

 

3.    Schoolvakanties en schoolvrije dagen

Voor schoolvakanties en schoolvrije dagen moet je een dagdeel reserveren, je kan tijdens vakanties en op schoolvrije dagen geen jokers inzetten: 

Wanneer komt jouw kind naar Ravot: Wat reserveer je:
jouw kind komt een hele dag tussen 7 en 19 uur hele dag
jouw kind komt tussen 7 en 13 uur Voormiddag
jouw kind komt tussen 12 en 19 uur Namiddag

3.1    Reserveren vakantiedagen

De maandag na een vakantie om 9 uur starten de reserveringen voor een volgende vakantie. Voor de zomervakantie is dit de eerste maandag van mei. In het geval 1 mei op een maandag valt, starten de inschrijvingen de tweede maandag van mei. 

De reserveringen van vakantiedagen van de kinderen die niet schoollopen en/of wonen in Boortmeerbeek beginnen op de maandag 14 kalenderdagen voor de start van een vakantie. 

Iedereen kan inschrijven tot maandag 12:00 uur de week voor de start van de vakantie. Voor de zomervakantie is dat tot maandag 12:00 uur de week voor de start van juli en voor augustus tot maandag 12:00 uur de week voor de start van augustus.
 

Wat kan je reserveren Vanaf wanneer Tot wanneer reserveren en kosteloos annuleren
Inschrijven zomer juli 2021 Maandag 3 mei om 9:00 uur Maandag 21 juni 2021 om 12:00 uur
Inschrijven zomer augustus 2021 Maandag 3 mei om 9:00 uur Maandag 26 juli 2021 om 12:00 uur
Herfstvakantie 2021 Maandag 6 september om 9:00 uur Maandag 25 oktober 2021om 12:00 uur

 

3.2    Reserveren schoolvrije dagen 
 • Je kan reserveren vanaf de eerste maandag na 15 augustus om 9 uur tot maandag 12 uur de week voor de schoolvrije dag van september tot december.
 • Je kan reserveren vanaf de eerste maandag na 15 december om 9 uur tot maandag 12 uur de week voor de schoolvrije dag van januari tot juni.

 

3.3    Annuleren voor schoolvakanties en schoolvrije dagen

 

Kosteloos annuleren kan in volgende gevallen:

 • Indien je annuleert ten laatste om 12:00 uur maandag de week voor de schoolvrije dag of de start van de vakantie. Voor de zomervakantie is dat tot maandag 12:00 uur de week voor de start van juli en voor augustus tot maandag 12:00 uur de week voor de start van augustus.
 • Een annulering op basis van een doktersattest (voor het kind of de ouder) op voorwaarde dat het doktersattest wordt bezorgd binnen de 7 werkdagen. Je verwittigt Ravot voor 9:00 uur.
 • In geval van overmacht kan je de teamcoördinator contacteren om de situatie te bespreken. De teamcoördinator beslist dan op basis van de feiten of de opvang kosteloos kan worden geannuleerd. De teamcoördinator rapporteert deze beslissingen jaarlijks aan het bestuur.
Wat heb je gereserveerd Tot wanneer kan je kosteloos annuleren
Je hebt gereserveerd voor een schoolvrije dag: bijvoorbeeld dinsdag 30 juni 2020. Je kan kosteloos annuleren tot maandag 22 juni tot 12:00 uur.
Je hebt gereserveerd voor de zomervakantie in juli: Bijvoorbeeld voor woensdag 14 juli 2021 Je kan kosteloos annuleren tot maandag 21 juni 2021 tot 12:00 uur.
Je hebt gereserveerd voor de zomervakantie in augustus: bijvoorbeeld vrijdag 13 augustus 2021 Je kan kosteloos annuleren tot maandag 26 juli 2021 tot 12:00 uur.
U heeft gereserveerd voor de herfstvakantie: bijvoorbeeld dinsdag 3 november 2020 Je kan kosteloos annuleren tot maandag 26 oktober tot 12:00 uur.

 

Annuleren is niet kosteloos in volgende gevallen:

 • Na bovenstaande data, kan je niet meer kosteloos annuleren.
 • Wanneer je een of twee dagdelen reserveert en geen gebruik maakt van de betreffende dagdelen zonder te annuleren wordt een administratiekost aangerekend van € 2 bovenop de kostprijs van de opvang. 
 • Wanneer je een dagdeel te weinig reserveert bij gebruik van de opvang dag, wordt een administratiekost aangerekend van € 2 en de kostprijs van de opvang.

 

Voorbeelden:  

 • Je reserveert een voormiddag. Je kind komt niet naar Ravot en je hebt niet geannuleerd: je betaalt een administratiekost van € 2. Het gefactureerde bedrag bedraagt € 7, (halve dag tarief), vermeerderd met € 2 administratiekost.
 • Je reserveert een hele dag. Je kind komt niet naar Ravot en je hebt niet geannuleerd: je betaalt een administratiekost van € 2. Het gefactureerde bedrag bedraagt € 12 (hele dag tarief), vermeerderd met € 2 administratiekost.