Reserveren en annuleren

Voor alle dagen dat je kind gebruik maakt van Ravot moet je reserveren.

Je kan online reserveren via www.i-school.be/login. Indien je via een smartphone wil reserveren kan je best eerst de app downloaden. 

 

1.    Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang

 

1.1    Reserveren van voor-en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang

De reservaties starten de maandag na 15 augustus om 9:00 uur voor reservaties van september tot december. En op 15 december voor reservaties van januari tot en met juni. Je kan telkens reserveren tot maandag 12:00 uur de week voor de opvangweek.

Voor de naschoolse opvang komen kinderen met het gemeentelijk busvervoer naar Ravot. Je hangt het kaartje van Ravot aan de boekentas van jouw kind. Indien je dit vergeet, verwittig je zelf de school.

 

 Wanneer komt jouw kind naar Ravot:

Wat reserveer je:

Voorschools ( tussen 7:00 uur en 8:00 uur)

Voorschoolse opvang

Naschools ( tussen 15:30 uur en 19:00 uur)

Naschoolse opvang

Woensdagnamiddag opvang ( tussen 11:45 uur en 19:00 uur)

Woensdagnamiddag opvang.

 

1.2    Gebruik van jokers

Indien je na de uiterste datum reserveert of annuleert (= laattijdig), kan je gebruik maken van een joker.

Per kind heb je recht op 6 jokers per schooljaar. Deze zijn niet overdraagbaar naar een ander schooljaar, een andere ouder of een ander kind. Het overzicht van nog beschikbare jokers vind je in het kinddossier op I-school. 

Om een laattijdige reservatie of annulatie te maken neem je per e-mail of telefoon contact met ons ten laatste de dag zelf om 9:00 uur zodat we dit kosteloos kunnen rechtzetten, zolang je kind nog jokers heeft. 


1.3    Annuleren voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddagopvang

Wanneer na een reservatie van een opvangmoment blijkt dat je toch geen opvang nodig hebt, kan je deze reservatie annuleren.

Kosteloos annuleren kan in volgende gevallen:

 • Indien je annuleert ten laatste de maandag de week voor de opvangweek.
 • Gebruik van een joker.
 • Een annulering op basis van een doktersattest (voor het kind of de ouder) op voorwaarde dat het doktersattest wordt bezorgd binnen de 7 werkdagen. Je verwittigt Ravot voor 9:00 uur.
 • In geval van overmacht kan je de teamcoördinator contacteren om de situatie te bespreken. De teamcoördinator beslist dan op basis van de feiten of de opvang kosteloos kan worden geannuleerd. De teamcoördinator rapporteert deze beslissingen jaarlijks aan het bestuur.

Annuleren is niet kosteloos, in volgende gevallen

 • Ravot werd niet verwittigd van de annulering waardoor ook geen joker kan worden ingezet.
 • Het kind heeft geen jokers meer.

De administratieve kost bedraagt 5 euro per dag en per kind.

 

2.    Schoolvakanties en schoolvrije dagen

 

Je kan tijdens vakanties en op schoolvrije dagen geen jokers inzetten: 

Wanneer komt jouw kind naar Ravot:

Wat reserveer je:

jouw kind komt een hele dag tussen 7 en 19 uur

hele dag

jouw kind komt tussen 7 en 13 uur

Voormiddag

jouw kind komt tussen 12 en 19 uur

Namiddag

 


2.1    Reserveren vakantiedagen

De maandag na een vakantie om 9 uur starten de reserveringen voor een volgende vakantie. Voor de zomervakantie is dit de eerste maandag van mei. In het geval 1 mei op een maandag valt, starten de inschrijvingen de tweede maandag van mei. 

De reserveringen van vakantiedagen van de kinderen die niet schoollopen en/of wonen in Boortmeerbeek beginnen op de maandag 14 kalenderdagen voor de start van een vakantie. 

Iedereen kan inschrijven tot maandag 12:00 uur de week voor de start van de vakantie. Voor de zomervakantie is dat tot maandag 12:00 uur de week voor de start van juli en voor augustus tot maandag 12:00 uur de week voor de start van augustus.
  

2.2    Reserveren schoolvrije dagen 

 • Je kan reserveren vanaf de eerste maandag na 15 augustus om 9 uur tot maandag 12 uur de week voor de schoolvrije dag van september tot december.
 • Je kan reserveren vanaf de eerste maandag na 15 december om 9 uur tot maandag 12 uur de week voor de schoolvrije dag van januari tot juni.

 

2.3    Annuleren voor schoolvakanties en schoolvrije dagen

 

 Kosteloos annuleren kan in volgende gevallen:

 • Indien je annuleert ten laatste om 12:00 uur maandag de week voor de schoolvrije dag of de start van de vakantie. Voor de zomervakantie is dat tot maandag 12:00 uur de week voor de start van juli en voor augustus tot maandag 12:00 uur de week voor de start van augustus.
 • Een annulering op basis van een doktersattest (voor het kind of de ouder) op voorwaarde dat het doktersattest wordt bezorgd binnen de 7 werkdagen. Je verwittigt Ravot voor 9:00 uur.
 • In geval van overmacht kan je de teamcoördinator contacteren om de situatie te bespreken. De teamcoördinator beslist dan op basis van de feiten of de opvang kosteloos kan worden geannuleerd. De teamcoördinator rapporteert deze beslissingen jaarlijks aan het bestuur.

 

Annuleren is niet kosteloos in volgende gevallen:

 • Na bovenstaande data.
 • Wanneer je een of twee dagdelen reserveert en geen gebruik maakt van de betreffende dagdelen zonder te annuleren wordt een administratiekost aangerekend van € 2 bovenop de kostprijs van de opvang. 
 • Wanneer je een dagdeel te weinig reserveert bij gebruik van de opvang dag, wordt een administratiekost aangerekend van € 2 bovenp de kostprijs van de opvang.

 

 

 

3.    Reservelijst

 

Voor alle opvangdagen (ook schooldagen) is er een reservelijst.

Wanneer het gereserveerde opvangmoment volzet is, kan je je kind nog inschrijven op de reservelijst. Deze lijst wordt automatisch beheerd in i-school: van zodra een plaats vrijkomt schuift het eerste kind op de reservelijst door.  Je krijgt als ouder een e-mail met de bevestiging dat je kind is ingeschreven. Je hebt dan 24 uur de tijd om deze reservatie kosteloos te annuleren via i-school. Indien niet annuleert, beschouwen we je kind als ingeschreven. 

Is één kind van een gezin ingeschreven en staan de andere(n) nog op de reservelijst, dan bel je met Ravot en kunnen we de kinderen gratis annuleren. 

Het heeft geen zin om naar Ravot te komen als jouw kind niet is ingeschreven of op de reservelijst staat. Staat jouw kind op de reservelijst dan kan je ’s morgens naar Ravot bellen om te vragen of er plaats is vrijgekomen.