Reserveren en annuleren

Voor alle dagen dat je kind gebruik maakt van Ravot moet je reserveren.

Je kan online reserveren via www.i-active.be/login. Indien je via een smartphone wil reserveren kan je best eerst de app downloaden. 

 

1.    Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang

 

1.1    Reserveren van voor-en naschoolse opvang en woensdagnamiddag opvang

De reservaties starten de eerste maandag na 15 augustus om 17:00 uur voor reservaties van september tot december. En de eerste maandag na 15 december om 17:00 uur voor reservaties van januari tot en met juni. Je kan telkens reserveren tot maandag 12:00 uur de week voor de opvangweek.

Voor de naschoolse opvang komen kinderen met het gemeentelijk busvervoer naar Ravot. Je hangt het kaartje van Ravot aan de boekentas van jouw kind. Indien je dit vergeet, verwittig je zelf de school.

 

 Wanneer komt jouw kind naar Ravot:

Wat reserveer je:

Voorschools ( tussen 7:00 uur en 8:00 uur)

Voorschoolse opvang

Naschools ( tussen 15:30 uur en 19:00 uur)

Naschoolse opvang

Woensdagnamiddag opvang ( tussen 11:45 uur en 19:00 uur)

Woensdagnamiddag opvang.

 

1.2    Gebruik van jokers

Indien je na de uiterste datum annuleert kan je gebruik maken van een joker zodat we dit kosteloos voor jou kunnen rechtzetten.

Per kind heb je recht op 6 jokers per schooljaar. Deze zijn niet overdraagbaar naar een ander schooljaar, een andere ouder of een ander kind. Het overzicht van nog beschikbare jokers vind je in het kinddossier op I-school. 

Om kosteloos te annuleren met inzet van een joker, neem je per e-mail of telefoon contact met ons op ten laatste de dag zelf om 9:00 uur zodat we dit kosteloos kunnen rechtzetten, zolang je kind nog jokers heeft.


1.3    Annuleren voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddagopvang

Wanneer na een reservatie van een opvangmoment blijkt dat je toch geen opvang nodig hebt, kan je deze reservatie annuleren.

Kosteloos annuleren kan in volgende gevallen:

 • Indien je annuleert ten laatste om 12:00 uur de maandag de week voor de opvangweek.
 • Gebruik van een joker (bij een laattijdige annulering).
 • Een annulering op basis van een doktersattest (voor het kind of de ouder) op voorwaarde dat het doktersattest wordt bezorgd binnen de 7 werkdagen. Je verwittigt Ravot voor 9:00 uur.
 • In geval van overmacht kan je de teamcoördinator contacteren om de situatie te bespreken. De teamcoördinator beslist dan op basis van de feiten of de opvang kosteloos kan worden geannuleerd. De teamcoördinator rapporteert deze beslissingen jaarlijks aan het bestuur.

Annuleren is niet kosteloos, in volgende gevallen

 • Ravot werd niet verwittigd van de annulering waardoor ook geen joker kan worden ingezet.
 • Het kind heeft geen jokers meer.

De administratieve kost bedraagt 5 euro per dag en per kind.

 

2.    Schoolvakanties en schoolvrije dagen

 

Voor schoolvakanties en schoolvrije dagen moet je een dagdeel reserveren. 

Wanneer komt jouw kind naar Ravot:

Wat reserveer je:

jouw kind komt een hele dag tussen 7:30 uur en 18:00 uur

hele dag

jouw kind komt tussen 7:30 uur en 13:00 uur

Voormiddag

jouw kind komt tussen 12:00 uur en 18:00 uur

Namiddag

 


2.1    Reserveren vakantiedagen

De maandag na een vakantie om 17:00 uur starten de reserveringen voor een volgende vakantie. 

De reserveringen van vakantiedagen van de kinderen die niet schoollopen en/of wonen in Boortmeerbeek beginnen op de maandag 14 kalenderdagen voor de start van een vakantie. 

Iedereen kan inschrijven tot maandag 12:00 uur de week voor de start van de vakantie. Voor de zomervakantie is dat tot maandag 12:00 uur de week voor de start van juli en voor augustus tot maandag 12:00 uur de week voor de start van augustus.

2.2 Gebruik van jokers

Indien je na de uiterste datum een schoolvrije dag of vakantiedag annuleert, kan je gebruik maken van een joker zodat we dit kosteloos voor jou kunnen rechtzetten.

Per schooljaar en per kind krijg je 3 jokers. Deze zijn niet overdraagbaar naar een ander schooljaar, een andere ouder of een ander kind.

Zijn deze 3 jokers uitgeput, of annuleer je de inschrijving niet, worden de opvangkosten van de ingeschreven dag aangerekend, met daarboven administratiekosten, per dag per kind.

Het overzicht van nog beschikbare jokers vind je in het kinddossier op I-school.

Om kosteloos te annuleren met inzet van een joker, neem je per e-mail of telefoon contact met ons op ten laatste de dag zelf om 9:00 uur zodat we dit kosteloos kunnen rechtzetten, zolang je kind nog jokers heeft.

Een joker kan op een schoolvrije of vakantiedag niet ingezet worden om zonder reservering toch naar Ravot te komen.

  

2.3    Reserveren schoolvrije dagen 

 • Je kan reserveren vanaf de eerste maandag na 15 augustus om 17:00 uur tot maandag 12:00 uur de week voor de schoolvrije dag van september tot december.
 • Je kan reserveren vanaf de eerste maandag na 15 december om 17:00 uur tot maandag 12:00 uur de week voor de schoolvrije dag van januari tot juni.

 

2.4    Annuleren voor schoolvakanties en schoolvrije dagen

 Kosteloos annuleren kan in volgende gevallen:

 • Indien je annuleert ten laatste om 12:00 uur maandag de week voor de schoolvrije dag of de start van de vakantie. Voor de zomervakantie is dat tot maandag 12:00 uur de week voor de start van juli en voor augustus tot maandag 12:00 uur de week voor de start van augustus.
 • Gebruik van een joker.
 • Een annulering op basis van een doktersattest (voor het kind of de ouder) op voorwaarde dat het doktersattest wordt bezorgd binnen de 7 werkdagen. Je verwittigt Ravot voor 9:00 uur.
 • In geval van overmacht kan je de teamcoördinator contacteren om de situatie te bespreken. De teamcoördinator beslist dan op basis van de feiten of de opvang kosteloos kan worden geannuleerd. De teamcoördinator rapporteert deze beslissingen jaarlijks aan het bestuur.

 

Annuleren is niet kosteloos in volgende gevallen:

 • Wanneer je een of twee dagdelen reserveert en geen gebruik maakt van de betreffende dagdelen.
 • Wanneer je een dagdeel te weinig reserveert.
 • Het kind heeft geen jokers meer.

 

3.    Reservelijst

 

Voor alle opvangdagen (ook schooldagen) is er een reservelijst.

Wanneer het gereserveerde opvangmoment volzet is, kan je je kind enkel nog inschrijven op de reservelijst. Deze lijst wordt automatisch beheerd in i-school: van zodra een plaats vrijkomt schuift het eerste kind op de reservelijst door.  Je krijgt als ouder een e-mail met de bevestiging dat je kind is ingeschreven. Je hebt dan 24 uur de tijd om deze reservatie kosteloos te annuleren via mail. Indien je deze reservatie niet annuleert, beschouwen we je kind als ingeschreven. 

Is één kind van een gezin ingeschreven en staan de andere(n) nog op de reservelijst, dan bel je tijdig met Ravot en kunnen we de inschrijvingen nog gratis annuleren. 

Het heeft geen zin om naar Ravot te komen als jouw kind niet is ingeschreven of op de reservelijst staat. Staat jouw kind op de reservelijst dan kan je ’s morgens naar Ravot bellen om te vragen of er plaats is vrijgekomen.