Praktische info voor een vakantiedag op Ravot

1.  Dagverloop

Op Ravot kan je de hele dag zelf kiezen waar en wat je wil spelen. Na het tienuurtje, het middageten en het vieruurtje tonen de begeleiders jou welke zones van het terrein open zijn en wat je er kan doen. Er zijn veel leuke speelhoeken en de begeleiders bieden activiteiten aan. Op de affiches vind je per vakantie het overzicht van alle speelhoeken en de activiteiten van elke dag.  Deze affiches worden per vakantie in een nieuwsbericht gepubliceerd op de website. We vinden ook het groepsgevoel belangrijk op Ravot en spelen daarom minstens één keer per dag een spel met de ganse leeftijdsgroep (pagadders of ravotters).

Daarnaast kunnen de kinderen de hele dag vrij spelen. Dit doen we zoveel mogelijk buiten. Je kan buiten sporten, in de zandbak en op het grasveld spelen. Je kan kampen bouwen in de wilgenkampen, skeeleren of je uitleven in het creatief atelier.
Binnen zijn er verkleedkleren, een winkel, gezelschapsspelen, … . Als je liever iets rustig doet, kan je kleuren, een boek lezen of een spelletje spelen in de stille ruimte.

Aankomst           vrij spel

10u                         tussendoortje en water (fruit, yoghurt of koek van Ravot) + groepsspel en voorstellen aanbod voormiddag

10u30                   vrije keuze in open spelaanbod met uitdagende speelhoeken

12u00                   boterhammen eten (zelf meebrengen)

13u30                   activiteit of vrije keuze in open spelaanbod met uitdagende speelhoeken

15u30                   tussendoortje en water (fruit, yoghurt of koek van Ravot)

16u                        vrije keuze in open spelaanbod en speelhoeken

 

2.  Welbevinden

Om ervoor te zorgen dat alle pagadders zich zo goed mogelijk voelen op Ravot, delen we hen op bepaalde momenten van de dag in volgens leeftijd. Deze groepen worden aangeduid met een gekleurd armbandje. Broers of zussen die tijdens de eetmomenten liever bij elkaar blijven, krijgen hetzelfde armbandje.

Kinderen die tijdens de eetmomenten meer zorg vragen, eten mee met de jongste groep. ‘s Middags eet die groep apart terwijl de twee oudere groepen een groepsspel spelen op hun maat.  Daarna eten de oudere pagadders.
Na het vieruurtje bieden we spelletjes aan die gericht zijn op de allerjongste pagadders. We ervaren dat zij dan moe worden en baat hebben bij een meer gestructureerd aanbod.

Zit je kind in de derde kleuterklas, dan krijgt hij/zij een groen bandje. Na het tienuurtje mag je kind dan kiezen om bij de pagadders of bij de ravotters te spelen. Voor de eetmomenten komen deze kinderen steeds terug naar de pagadders. De rugzakken van deze kinderen verzamelen we in het rek in de veranda.

Zit je kind in het eerste leerjaar, dan krijgt hij/zij een oranje bandje. De tussendoor- en eetmomenten zijn voor hen in een apart lokaal zodat we goed aanvoelen hoe het met deze groep gaat en of ze kunnen wennen aan het aanbod en terrein van de ravotters. Spreek de begeleiders aan als het voor jouw kind beter past om nog de hele dag bij de pagadders te blijven. 

 

3.  Praktische tips voor een vakantiedag

Op dagen dat je kind naar Ravot komt, stop je best volgende zaken in zijn rugzak:

  • reservekledij zowel voor pagadders als ravotters. Zo kan je kind na het spelen met water of modder droge kleren aantrekken als dat nodig is;
  • een extra trui of jas ingeval van kouder weer. We spelen graag en zoveel mogelijk buiten;
  • zonnemelk indien je kind allergisch is aan gewone zonnemelk. Wij vragen je ook om je kind ’s morgens al een eerste keer in te smeren;
  • zonnehoedje of pet bij zonnig weer;
  • verkleedkleren in het thema van de week (niet verplicht);
  • een lunchpakket (tussendoortjes en water zijn inbegrepen in de prijs);
  • kinderen krijgen onbeperkt water aangeboden of kunnen hun drinkbus vullen aan onze waterfontein. We bieden meerdere keren per week een gezond tussendoortje aan (fruit, yoghurt, groentjes, …);
  • waardevolle spullen (speelgoed, gsm, …) horen niet in de rugzak, die laten we thuis. Kinderen die toch een gsm bijhebben, worden gevraagd deze aan het onthaal af te geven. Wij bewaren deze veilig tot kinderen naar huis gaan.

 

4. Kinderen met extra zorgbehoefte: inclusie

Alle kinderen zijn welkom op Ravot, we zetten in op inclusie. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte, begeleiden we zo goed als dat past binnen onze mogelijkheden. Als je zoon of dochter extra of andere zorg nodig heeft, neem dan zeker contact met ons op. We zitten graag samen rond de tafel om te bekijken hoe we onze begeleiding kunnen afstemmen op wat je kind nodig heeft. Om dit organisatorisch rond te krijgen, vragen we om ons voor extra zorgen ten laatste twee weken voor de start van een schoolvakantie te contacteren.

 

5. Kinderen met nood aan extra medische aandacht

Indien je kind extra medische aandacht vraagt, zoals bijvoorbeeld allergie, medicatie, … dan krijgt hij/zij een papieren armbandje. Zo weet de begeleiding dat ze extra voorzichtig moeten zijn.

We organiseren op Ravot ook af en toe een kookactiviteit. Alle info over de mogelijke allergenen in de ingrediënten die we gebruiken, vind je op een speciale slide in onze affiches over de vakantie.
Is je kind allergisch aan één van de ingrediënten? Geef hem of haar dan gerust een extra tussendoortje mee. Daar kan hij of zij dan van smullen als de andere kinderen hun zelf gemaakte tussendoortje opeten.