Opdrachtverklaring

Ravot wil kinderen samen laten spelen. We bieden een open spelaanbod met de nadruk op buitenspel. We stimuleren kinderen om hierbinnen vrij te kiezen.

Ravot gaat op een respectvolle manier om met alle kinderen en hun ideeën. Het welbevinden van de kinderen staat hierbij centraal.

Ravot stelt zich dynamisch op. We bewegen mee in wisselende omstandigheden, nemen initiatieven en kijken vooruit, inspelend op de behoeftes en interesses van de kinderen. We stimuleren kinderen om initiatieven te nemen en reiken hiertoe spelimpulsen aan. We streven deskundigheid na.

We communiceren duidelijk met de ouders en de kinderen. We doen dit op een heldere, verstaanbare en open manier.

Ravot leert kinderen samen spelen, met respect voor elkaar en de omgeving en helpt om conflicten zelf op te lossen. We doen dit zorgzaam, door kinderen te complimenteren en aan te moedigen.

Door aandacht te hebben voor de individuele persoon van elk kind willen we een mensvriendelijke opvang  waar elk kind zich veilig en welkom voelt.