Juridisch advies

U kunt voorlopig niet meer terecht op het OCMW voor gratis juridisch advies. De vereniging SOCIAL heeft deze dienstverlening stop gezet met ingang van 1 januari 2016.

U kunt terecht bij de commissie juridische bijstand van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Een advocaat geeft u gratis een eerste antwoord op uw juridische vragen. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing,... Indien nodig kan de advocaat u ook doorverwijzen naar de juiste dienst om u verder te helpen.

Het OCMW is ook lid van de Huurdersbond. U kunt met een doorverwijskaartje van de sociale dienst gratis advies vragen ingeval van huurgeschillen.

Voor vragen met betrekking tot schuldbemiddeling kunt u blijvend terecht bij de sociale dienst. Het OCMW is erkend als instelling voor schuldbemiddeling.