Juridisch advies

Voor eerstelijns juridisch advies kan u terecht bij het OCMW.

Jurist Jonas Mart adviseert u over alle juridische aspecten van het dagelijks leven. U kan raad of inlichtingen vragen in verband met huren en verhuren, schulden en schuldvorderingen, trouwen, samenwonen, (echt)scheidingen, erfenissen en schenkingen, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen, ... De taak van de jurist bestaat erin een eerste richtinggevend advies te geven. Dit advies is gratis. Ook juridische vragen van zelfstandigen kunnen beantwoord worden.

De jurist zal een halve dag per week aanwezig zijn in het OCMW (Heverplein 12, 3191 Hever). Het OCMW neemt deze dienstverlening af van IGO div. gedurende een halve dag per week. De zitdag is op woensdagvoormiddag.  Juridische vragen kunnen gesteld worden per e-mail via het registratieformulier dat u mailt naar jurist@boortmeerbeek.be.  U zal telefonisch of schriftelijk gecontacteerd worden voor verder advies.

Voor vragen met betrekking tot schuldbemiddeling kunt u een afspraak maken bij Sociale dienst. Het OCMW is erkend als instelling voor schuldbemiddeling.

Het gemeentebestuur is collectief lid van de Huurdersbond. Voor juridisch huuradvies kunnen alle inwoners gratis beroep doen op de dienstverlening van de Huurdersbond. De Huurdersbond wijst u op u rechten en plichten en helpt bij het oplossen van huurvragen. De huurdersbonden zijn regionaal georganiseerd.

U kan steeds contact opnemen met de Huurdersbond van de regio waar je huurwoning gelegen is. Voor Vlaams-Brabant is dat de Huurdersbond in Leuven (Tiensesvest 106 bus 48, 3000 Leuven) Meer informatie: Huurdersbond Leuven - 016 25 05 14 - info@vlbr@huurdersbond.be

Voor juridisch advies kunt u ook blijvend terecht bij de commissie juridische bijstand van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Een advocaat geeft u gratis een eerste antwoord op allerlei juridische vragen. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing,... Indien nodig kan de advocaat u ook doorverwijzen naar de juiste dienst om u verder te helpen.

Voor het Vredegerecht kan u enkel terecht in Aarschot: Begijnhof 29 - 3200 Aarschot, 016 55 01 41, vred.aarschot@just.fgov.be.