Indicatiestelling zorgbehoefte

De Vlaamse zorgverzekering komt tussen voor de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende personen. U wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd als u lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Dit kunt u bewijzen aan de hand van een attest dat is opgesteld door een gemachtigde indicatiesteller.

Voor de opmaak van zulk attest kunt u terecht bij onze dienst thuiszorg en uw ziekenfonds. De maatschappelijk werkers zijn gemachtigd om de zorgbehoevende persoon een score te geven.
Dit gebeurt aan de hand van een BEL-schaal.

De zorgbehoevende moet minstens 35 punten op de BEL-schaal scoren om in aanmerking te komen voor de Vlaamse zorgverzekering.