Huurwaarborg/ -lening

De verhuurder kan de huurder vragen om bij aanvang van het huurcontract, een huurwaarborg te voorzien. Hij mag daarvoor maximaal 3 maanden huur vragen.

De huurder mag de waarborg op 1 van deze manieren samenstellen:

  • Op een geïndividualiseerde rekening of geblokkeerde rekening op zijn naam.
  • Met een zakelijke zekerheid zoals een kapitalisatiebon of een obligatie.
  • Met een bankwaarborg die het OCMW bij een financiële instelling aanvraagt.
  • Met een borgstelling van iemand die zich persoonlijk borg stelt voor de huurder. De verhuurder moet daarmee akkoord gaan.

Via dit formulier kan de huurder aantonen dat hij de waarborg heeft gesteld.

Op het einde van de huur krijgt de huurder die waarborg en de interesten terug, tenzij er schade of huurachterstal is. Een borgstelling loopt gewoon af. De financiële instelling mag de waarborg alleen met een schriftelijk bewijs terugstorten. Vraagt de verhuurder via de rechtbank een deel van de waarborg? Dan moet hij binnen het jaar na het einde van de huur naar de rechter stappen.

Indien u via de bank geen huurwaarborg kan bekomen, neemt u contact op met de sociale dienst van het OCMW. U vraagt de bank een bewijs dat u via deze instantie geen huurwaarborg kan bekomen.
De maatschappelijk werker kan dan op basis van een sociaal onderzoek voorstellen dat het OCMW de huurwaarborg ten laste neemt. De huurwaarborg krijgt de vorm van een bankwaarborg tengevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en Belfius.
Afhankelijk van uw financiële situatie moet u de waarborg terug opbouwen door maandelijkse stortingen.

Sinds 1 januari 2019 is het onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk een renteloze huurwaarborglening aan te vragen bij het Vlaams Woningfonds.

Huurwaarborglening

Je kan terecht bij het Vlaams Woningfonds voor huurwaarborgleningen ter financiering van de waarborg die je moet betalen bij het huren van een woning/appartement (met uitzondering van sociale woningen).

De huurwaarborglening is renteloos en kan kosteloos worden aangevraagd. Het maximaal bedrag wordt vastgesteld in functie van het aantal personen ten laste en de ligging van de woning.

Alle informatie betreffende de voorwaarden en de contactgegevens vind je eveneens op de website van het Vlaams Woningfonds.