Huurwaarborg

Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat u, als huurder van een appartement of woning, een huurwaarborg moet betalen bij het afsluiten van een huurovereenkomst.

Deze huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg:

  • een geblokkeerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling: maximum 2 maanden huur en de intresten zijn voor de huurder
  • een bankwaarborg (de bank stelt zich garant voor de huurder): maximum 3 maanden huur; u moet de waarborg terug opbouwen in maximum 3 jaar tijd door maandelijkse stortingen

Indien u via de bank geen huurwaarborg kan bekomen, neemt u contact op met de sociale dienst van het OCMW. U vraagt de bank een bewijs dat u via deze instantie geen huurwaarborg kan bekomen.
De maatschappelijk werker kan dan op basis van een sociaal onderzoek voorstellen dat het OCMW de huurwaarborg ten laste neemt. De huurwaarborg krijgt de vorm van een bankwaarborg tengevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en Belfius.
Afhankelijk van uw financiële situatie moet u de waarborg terug opbouwen door maandelijkse stortingen.