Het OCMW gaat voluit voor duurzame energie !

  • 2 december 2014

Het OCMW heeft in haar meerjarenplan de operationele doelstelling 14.4 ‘maximaal gebruik maken van duurzame energie’ opgenomen.

Eén van de realisaties op dit vlak is bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen op het gebouw van de kinderopvang Ravot. Daarnaast wil het OCMW voor al haar gebouwen 100% groene stroom aankopen.

Het Vlaamse Gewest heeft in januari 2012 het Vlaams Energiebedrijf (VEB) opgericht om de Vlaamse overheid te ontzorgen inzake het verminderen van energieverbruik, het investeren in duurzame energieproductie en de energielevering.

Aangezien ook lokale besturen kunnen intekenen op deze raamcontracten heeft het OCMW besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Het Vlaams Energiebedrijf koopt 100% groene elektriciteit aan, volgens de Europese definitie.

Het Vlaams Energiebedrijf koopt haar energie aan op de kortetermijnmarkt  waardoor zij geen risicopremies of flexibiliteitsextra’s moeten betalen. Uiteraard resulteert dit, mede dankzij de schaalvergroting, in zeer gunstige prijzen. 

Naast de doelstelling op het vlak van duurzaamheid realiseert het OCMW hierdoor ook een aanzienlijke kostenbesparing.

Het OCMW zal tevens aardgas afnemen via het Vlaams Energiebedrijf.