Gezinshulp - taken

Taken              Doelgroep               Kostprijs               Werkwijze              Uurregeling

Indien u thuis woont en behoefte heeft aan ondersteuning in het huishouden, kunt u beroep doen op gezinshulp. Een verzorgende komt bij u aan huis en kan ondermeer volgende taken opnemen:

Persoonsverzorging
 

 • De verzorgende biedt dagelijkse lichaamszorg en comfort:

  • hygiënische zorgen: dagelijks en wekelijks toilet, bad, haarverzorging, voet- en nagelverzorging, mondhygiëne, zorg voor een hoorapparaat, contactlenzen of een bril, scheren, opmaak en make-up,  babybadje en navelverzorging
  • helpen bij het bewegen en verplaatsen, zowel binnenshuis als buitenshuis
  • zorgen voor rust en slaap: ziekenbed installeren en opmaken, helpen om in bed te stappen of in de zetel te gaan zitten, zorgen voor een goede houding
  • helpen bij het omkleden en bij het kiezen van de gepaste kledij
  • helpen bij het eten en drinken
  • helpen bij het naar toilet gaan: begeleiden van en naar het toilet, het urinaal en de bedpan gebruiken, helpen bij incontinentie
  • bijstand verlenen bij het gebruik van geneesmiddelen die vrij zijn van voorschrift van een arts
  • de fysieke veiligheid van de gebruiker ondersteunen
  • comfort bieden: ervoor zorgen dat een zwaar zorgbehoevende persoon comfortabeler verzorgd kan worden, met minder pijn en ongemak
                                                                                              
 • De verzorgende biedt specifieke zorg aan zorgbehoevende personen:
  • ondersteuning bieden bij passieve of actieve beweging
  • een verband of steunkousen aanbrengen (met uitzondering van compressie door middel van windels)
  • een prothese aanbrengen
  • een stomazakje verversen bij een genezen stoma
  • ondersteuning bieden bij een warmte- of koudebehandeling
  • ondersteuning bieden bij het gebruik van aangepaste hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal (met inbegrip van het vaststellen van de behoefte aan hulpmiddelen)
    
 • De verzorgende observeert en rapporteert volgens afspraak over temperatuur, stoelgang, symptomen bij disfuncties en nevenwerkingen bij behandelingen.
   
 • De verzorgende verleent bijstand  bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts, ziet toe op het gebruik van geneesmiddelen, bevordert therapietrouw  en ondersteunt daarbij de stiptheid, en verleent bijstand bij het verzorgen van huidirritaties.
   
 • De verzorgende biedt eerste hulp bij ongevallen.
   
 • De verzorgende draagt zorg voor een goed functionerend lichaam:
  • aanreiken van tips voor een gezonde levenswijze en een goede lichaamszorg: gezonde en aangepaste voeding, valpreventie en zorg voor voldoende slaap
  • ondersteuning bieden bij borstvoeding
  • besmettingen voorkomen: beschermingsmaatregelen tegen infectie toepassen, materialen reinigen en ontsmetten
  • drukletsels helpen voorkomen, verstijving en misgroeiingen helpen voorkomen, en ademhaling en bloedcirculatie helpen bevorderen
  • afspraken over de veiligheid van en het toezicht op zorgvragers (onder meer rusteloze en stervende personen) opvolgen en naleven

Huishoudelijke hulp
 

 • De verzorgende helpt bij het organiseren van het huishouden.
   
 • De verzorgende helpt bij de maaltijden: maaltijden bereiden, opdienen, afruimen en afwassen.
   
 • De verzorgende zorgt voor kleding: wassen, strijken en verstellen.
   
 • De verzorgende zorgt voor woon- en leefklimaat : leefruimten hygiënisch onderhouden, bedden opmaken en verschonen, zorgen voor planten in de woning en zorgen voor huisdieren
   
 • De verzorgende doet boodschappen.
   
 • De verzorgende draagt zorg voor veiligheid en hygiëne in de woning.

Psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding
 

 • De verzorgende geeft aandacht en verzekert aanwezigheid.
   
 • De verzorgende merkt psychosociale en emotionele problemen op,  begrijpt deze en biedt ondersteuning  bij de verwerking ervan.
   
 • De verzorgende ondersteunt bij:
  • sociale contacten
  • ontspanning
  • administratie en gezinsbudget
  • mobiliteitsproblemen
  • revalidatie en therapietrouw
    
 • De verzorgende geeft zorg en ondersteuning aan specifieke doelgroepen, zoals:
  • kansarmen
  • psychische zieken
  • jonge gezinnen voor en na de geboorte van een kind
  • personen met dementie
  • terminale zieken
    
 • De verzorgende biedt  zorg aan kinderen, zoals:
  • zorgen voor een baby
  • ondersteuning bieden bij de opvoeding
  • kinderen begeleiden bij spel en huiswerk
  • toezicht houden op kinderen
    
 • De verzorgende heeft oog voor preventie:
  • ondersteunen van sociale vaardigheden
  • ondersteunen van de draagkracht van zorgvragers en mantelzorgers, problemen opvangen en signaleren en de zelfzorg stimuleren
  • opvangen en signaleren van crisissituaties, en de zorgvrager en zijn omgeving bijstaan in moeilijke momenten
  • voorkomen en signaleren van misbehandeling of verwaarlozing
  • signaleren van suïcidaal gedrag

Schoonmaakhulp
 

De verzorgende kan schoonmaaktaken opnemen indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat de draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving onvoldoende is. Dit kan zijn wegens geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden.

Het takenpakket van de verzorgende kan echter voor nooit meer dan 1/3de bestaan uit schoonmaakhulp. Indien er nood is aan meer ondersteuning bij schoonmaak kan gezinszorg worden gecombineerd met poetshulp door een schoonmaker van het OCMW.

Het is de verzorgende absoluut verboden minder persoonsgerichte taken te vervullen zoals grote schoonmaak, kelder en zolder opruimen, plafonds afwassen, behangen en verven, onderhoud van bedrijfslokalen of onderverhuurde plaatsen, bedrijfs- en handelstaken over te nemen van de inwonende (bijvoorbeeld winkel, café, benzinestation).