Gezinshulp - doelgroep

Taken              Doelgroep               Kostprijs               Werkwijze              Uurregeling

Doelgroep

Iedereen die in zijn thuissituatie nood heeft aan hulp vanuit een specifieke zorgbehoefte kan beroep doen op gezinszorg vanuit onze thuiszorgdienst.

Enkele voorbeelden:

  • Een oudere die zorg en ondersteuning nodig heeft om nog zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
  • Iemand met een ernstige ziekte of die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, en (nog) niet alle dagdagelijkse activiteiten zelfstandig kan uitvoeren.
  • Iemand die zorg draagt voor een inwonende persoon met een handicap.
  • Een gezin met een pasgeboren baby, dat extra hulp wenst.