Financieel directeur

De financieel directeur van het OCMW is Siel Vanderbeke, tel 015 51 11 45, e-mail.

De financieel directeur is belast met financiële opdrachten die zij, al naar gelang de bevoegdheid, overeenkomstig de bepalingen in het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn uitoefent onder de functionele leiding van de secretaris of in volle onafhankelijkheid.

Maatschappelijke zetel OCMW Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2
3190 Boortmeerbeek
België