Verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling

Bij een te hoge schuldenlast kan de maatschappelijk werker u helpen bij het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling.

Op basis van het verzoekschrift zal de rechter oordelen om een minnelijke aanzuiveringregeling te treffen. Uitzonderlijk kan een deel van uw schulden geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Ingeval u wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling zal uw inkomen worden beheerd door een collectieve schuldbemiddelaar die wordt aangesteld door de rechtbank.