Vrijetijdsactiviteiten

Personen die beroep doen op de diensten van het OCMW kunnen een tussenkomst krijgen om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Ook andere inwoners met een beperkt inkomen kunnen een aanvraag indienen.

De tussenkomst kan betrekking hebben op:

 • Activiteiten van een sport- of socio-culturele vereniging: het OCMW komt tussen in een deel van het lidgeld of inschrijvingsgeld en/of de uitrusting of benodigdheden (voorbeelden: lidmaatschap tekenacademie, uniform jeugdbeweging).
 • Schoolactiviteiten voor schoolkinderen: het OCMW komt tussen in een schoolactiviteit naar keuze (voorbeelden: bosklassen, abonnement, drankenkaart, …).
 • Gezinsactiviteiten: het OCMW komt tussen in een gezinsactiviteit naar keuze (voorbeelden: pretpark, speeltuin, etentje, vervoer, …).
 • Activiteiten buitenschoolse kinderopvang Ravot  en vakantiekampen: het OCMW komt tussen in een deel van de opvangkosten.
 • Thuiszorgactiviteit: het OCMW organiseert een activiteit voor alle gebruikers van de dienst thuiszorg, inclusief voor de bewoners van de bejaardenwoningen.
 • Andere acties die het OCMW organiseert in het kader van maatschappelijke participatie: cadeaubon speelgoedwinkel rond de sinterklaasperiode, tussenkomst aankoop (tweedehands)-computer, krantencheques, ...

Minderjarigen kunnen een extra tussenkomst krijgen voor volgende vormen van ondersteuning:

 • onderwijsondersteuning
 • psychologische ondersteuning van het kind zelf of de ouders
 • raadpleging van een specialist
 • paramedische ondersteuning
 • steun bij het aankopen van pedagogische hulpmiddelen en spelletjes

De maatschappelijk werker van de sociale dienst zoekt dit voor u uit.